Razlika izme?u duhovne vizije i kanalisanje

Znate li razliku izme?u duhovne vizije i kanalisanje?

 

Oba imaju tendenciju da se pogre?no shvatiti, jer je onaj koji je vrlo sli?na. Da ponovim ukratko ovdje.

 

je duhovna vizija

 

?to je duhovna vizija. Mnogo puta na ovim stranicama tako?er opisuje, ali je psihi?ka i duhovna vizija odra?ava sliku u svojim umu, je tehnologija koja gledanja svijetu koja se ne mo?e vidjeti. Kao rezultat toga, prima poruku od duha ?uvar, mo?ete re?i u vezi sa pitanjem.

 

duhovi ?uvar, oni koji su za svakoga, je prisutnost koja ?e ?tititi ?ivot svog naroda. To je prisutnost koja ?e izdati upozorenje kada se poku?ava Susumo pogre?nom smjeru, ali nema inspiracije i psihi?ki nas obi?nih ljudi ne?e biti u stanju da primi poruku. Na mi re?i da primite na mjestu je duhovni pogled, je psihi?ki.

 

duhovne vizije, u zavisnosti od talasne du?ine i kompatibilnost psihi?ke konsultacija osoba, postoji neujedna?ena (individualne razlike) u videu koji ?e biti prikazani, bio je da ne mogu pojaviti na jasan.

 

kompatibilnost je dobra, ali da li postoji u mo?e biti psihi?ke sposobnosti, tako da mo?ete na drugi na?in otpasti, za slu?aj nu?de, u smislu, kao ?to je porodica doktori, dobra kompatibilnost duhovi tako?er bi bilo dobro da se dr?e prona?i sposobnost do osobe.

 

o?ima osobe koja se pojavila ispred je, "Ne blizanac du?u", "Da li ste mislili, ta osoba je moja srodna du?a?" iz vremena pomislio sam, mora da ima dobru kompatibilnost sa psihi?ki u ?e propustiti priliku.

 

i kanalisanje

 

S druge strane, kanalisanje tako da odgovara frekvenciju radio, uzimaju?i kontakt u svijetu koji se ne pojavljuje tako da odgovara valne duljine i energije osobe, vala, to je komunikacijske tehnologije.

 

ispred da kontakt, na primjer, vi?e ja (high-dimenzionalni sebe).

 

to govori o visokom trodimenzionalni sebe, ali ?e biti te?ko zastupljenosti, mislim da je lako shvatiti da li je mogu?e da se kratko razmotriti svoje vrijeme lijep ton.

 

nekog razloga, ne znam rad i ljubav je i top formi prihoda je htio dr?avu, vlastite kada unosite ono ?to je za?arani krug, kao ?to idu dobro ?ak i radi, to je vi?e ja.

 

vi?e Samo je pitanje je u podsvijesti ljudi, na?i takvu poruku ili putokaz iz svoje vrijeme je dobar ton pristupaju?i tamo.

 

Osim toga, ili se tako?er naziva usmjeravanje pristup rekord Akashic.

 

Akashic rekord i, informacije i emocije svih vrsta od po?etka svemira organizama, memorije i je mjesto koje je snimljen (ne fizi?ke lokacije za real), kao ?to je biblioteka na internetu oblaku S obzirom da pretpostavlja bi bilo lak?e da se slike.

 

tamo biti pristup, raniji ?ivot i du?a ?ovjeka da bude zabrinut, misija, od vas ?e biti u mogu?nosti pristupiti razli?ite informacije, kao ?to je sudbina.

 

od nas rekao da preuzmete potrebne informacije za vas iz evidencije Akashic kanalisanjem volje usmerava?ima i vidovnjaci.

 

Treba napomenuti da je od klasifikacije zanimanja je vrlo nejasna, ?ak i ako nije nu?no tvrde?i da channeler, duhovnog savjetnika i vidovnjaci, mo?ete biti usmjeravanje ljudi koji tvrde prorok. _
to govori o visokom trodimenzionalni sebe, ali ?e biti te?ko zastupljenosti, mislim da je lako shvatiti da li je mogu?e da se kratko razmotriti svoje vrijeme lijep ton.

 

nekog razloga, ne znam rad i ljubav je i top formi prihoda je htio dr?avu, vlastite kada unosite ono ?to je za?arani krug, kao ?to idu dobro ?ak i radi, to je vi?e ja.

 

vi?e Samo je pitanje je u podsvijesti ljudi, na?i takvu poruku ili putokaz iz svoje vrijeme je dobar ton pristupaju?i tamo.

 

Osim toga, ili se tako?er naziva usmjeravanje pristup rekord Akashic.

 

Akashic rekord i, informacije i emocije svih vrsta od po?etka svemira organizama, memorije i je mjesto koje je snimljen (ne fizi?ke lokacije za real), kao ?to je biblioteka na internetu oblaku S obzirom da pretpostavlja bi bilo lak?e da se slike.

 

tamo biti pristup, raniji ?ivot i du?a ?ovjeka da bude zabrinut, misija, od vas ?e biti u mogu?nosti pristupiti razli?ite informacije, kao ?to je sudbina.

 

od nas rekao da preuzmete potrebne informacije za vas iz evidencije Akashic kanalisanjem volje usmerava?ima i vidovnjaci.

 

Treba napomenuti da je od klasifikacije zanimanja je vrlo nejasna, ?ak i ako nije nu?no tvrde?i da channeler, duhovnog savjetnika i vidovnjaci, mo?ete biti usmjeravanje ljudi koji tvrde prorok. _
to govori o visokom trodimenzionalni sebe, ali ?e biti te?ko zastupljenosti, mislim da je lako shvatiti da li je mogu?e da se kratko razmotriti svoje vrijeme lijep ton.

 

nekog razloga, ne znam rad i ljubav je i top formi prihoda je htio dr?avu, vlastite kada unosite ono ?to je za?arani krug, kao ?to idu dobro ?ak i radi, to je vi?e ja.

 

vi?e Samo je pitanje je u podsvijesti ljudi, na?i takvu poruku ili putokaz iz svoje vrijeme je dobar ton pristupaju?i tamo.

 

Osim toga, ili se tako?er naziva usmjeravanje pristup rekord Akashic.

 

Akashic rekord i, informacije i emocije svih vrsta od po?etka svemira organizama, memorije i je mjesto koje je snimljen (ne fizi?ke lokacije za real), kao ?to je biblioteka na internetu oblaku S obzirom da pretpostavlja bi bilo lak?e da se slike.

 

tamo biti pristup, raniji ?ivot i du?a ?ovjeka da bude zabrinut, misija, od vas ?e biti u mogu?nosti pristupiti razli?ite informacije, kao ?to je sudbina.

 

od nas rekao da preuzmete potrebne informacije za vas iz evidencije Akashic kanalisanjem volje usmerava?ima i vidovnjaci.

 

Treba napomenuti da je od klasifikacije zanimanja je vrlo nejasna, ?ak i ako nije nu?no tvrde?i da channeler, duhovnog savjetnika i vidovnjaci, mo?ete biti usmjeravanje ljudi koji tvrde prorok. 0D_ vi?e Samo je pitanje je u podsvijesti ljudi, na?i takvu poruku ili putokaz iz svoje vrijeme je dobar ton pristupaju?i tamo.

 

Osim toga, ili se tako?er naziva usmjeravanje pristup rekord Akashic.

 

Akashic rekord i, informacije i emocije svih vrsta od po?etka svemira organizama, memorije i je mjesto koje je snimljen (ne fizi?ke lokacije za real), kao ?to je biblioteka na internetu oblaku S obzirom da pretpostavlja bi bilo lak?e da se slike.

 

tamo biti pristup, raniji ?ivot i du?a ?ovjeka da bude zabrinut, misija, od vas ?e biti u mogu?nosti pristupiti razli?ite informacije, kao ?to je sudbina.

 

od nas rekao da preuzmete potrebne informacije za vas iz evidencije Akashic kanalisanjem volje usmerava?ima i vidovnjaci.

 

Treba napomenuti da je od klasifikacije zanimanja je vrlo nejasna, ?ak i ako nije nu?no tvrde?i da channeler, duhovnog savjetnika i vidovnjaci, mo?ete biti usmjeravanje ljudi koji tvrde prorok. 0D_ vi?e Samo je pitanje je u podsvijesti ljudi, na?i takvu poruku ili putokaz iz svoje vrijeme je dobar ton pristupaju?i tamo.

 

Osim toga, ili se tako?er naziva usmjeravanje pristup rekord Akashic.

 

Akashic rekord i, informacije i emocije svih vrsta od po?etka svemira organizama, memorije i je mjesto koje je snimljen (ne fizi?ke lokacije za real), kao ?to je biblioteka na internetu oblaku S obzirom da pretpostavlja bi bilo lak?e da se slike.

 

tamo biti pristup, raniji ?ivot i du?a ?ovjeka da bude zabrinut, misija, od vas ?e biti u mogu?nosti pristupiti razli?ite informacije, kao ?to je sudbina.

 

od nas rekao da preuzmete potrebne informacije za vas iz evidencije Akashic kanalisanjem volje usmerava?ima i vidovnjaci.

 

Treba napomenuti da je od klasifikacije zanimanja je vrlo nejasna, ?ak i ako nije nu?no tvrde?i da channeler, duhovnog savjetnika i vidovnjaci, mo?ete biti usmjeravanje ljudi koji tvrde prorok. 00D_
od nas rekao da preuzmete potrebne informacije za vas iz evidencije Akashic kanalisanjem volje usmerava?ima i vidovnjaci.

 

Treba napomenuti da je od klasifikacije zanimanja je vrlo nejasna, ?ak i ako nije nu?no tvrde?i da channeler, duhovnog savjetnika i vidovnjaci, mo?ete biti usmjeravanje ljudi koji tvrde prorok. 00D_
od nas rekao da preuzmete potrebne informacije za vas iz evidencije Akashic kanalisanjem volje usmerava?ima i vidovnjaci.

 

Treba napomenuti da je od klasifikacije zanimanja je vrlo nejasna, ?ak i ako nije nu?no tvrde?i da channeler, duhovnog savjetnika i vidovnjaci, mo?ete biti usmjeravanje ljudi koji tvrde prorok.