La difer?ncia de la visi? espiritual i la perspectiva

Sap vost? la difer?ncia entre la visi? i la perspectiva espiritual? Ja que les paraules

 

tamb? s?n similars, per? ?s conf?s, ja que la visi? espiritual i la perspectiva ?s una mica diferent, de recapitulaci? deixar que per tal de ser capa? de dir amb fermesa la difer?ncia.

 

i la visi? espiritual per

 

Primera visi? espiritual, per? no s'ha descrit en diverses ocasions en aquest lloc, explicarem un cop m?s. Per la visi? ps?quica i espiritual

 

, el m?n no s'ha de veure principalment en el cervell dels ps?quics que per projectar i visualitzar, es diu un expert en la visi? espiritual de dir el que es reflecteix en la pregunta que cal .

 

Espec?ficament, reflecteix els esperits guardians de la consulta d', sembla que hi ha molts que rep el missatge que emana d'all?. Ps?quic que vost? fa per transmetre el missatge rebut de l'esperit guardi?.

 

esperit guardi? que tenen tots, per? va emetre un missatge per guiar el futur del seu poble a un m?s millor, no s?n ps?quics, perqu? no es pot rebre el missatge directament, ps?quica rep un missatge per demanar la taxaci? litxi en persona.

 

que, per exemple, en els veritables sentiments i la ment de la intenci? de l'home, es pot obtenir la informaci? que no apareix originalment.

 

?s una perspectiva

 

visi? espiritual, com ara el sentiment del missatge i la intenci? de l'altra part dels esperits guardians, mentre que la for?a de veure l'invisible, es converteixen en el tema de la perspectiva ?s el que sembla al principi, f?sica ?s alguna cosa.

 

per exemple, per la seva molt lluny, en relaci? a llarga dist?ncia ?s, en alguns de la manera que est? realment present, per? es pot veure que col?loca en estreta, no es pot veure perqu? est? molt lluny.

 

d'aquesta manera, no es pot veure molt lluny, anomenat del punt de vista del poder de veure el que no es veu que ha estat bloquejat per alguna cosa. O b?, ?s possible que vulgueu o trucar a un tals com la visi? remota, visualitzaci? remota, clarivid?ncia.

 

?s el que est? lluny, per? quan i on tal comportament com es veu des de l'exterior del que es pot veure la mort, com en la seva psicologia i la ment en aquest moment, no ?s visible ?s invisible per a l'ull no n'hi ha.

 

Aquesta ?s la difer?ncia entre la visi? espiritual aproximats i perspectiva.

 

si ?s ben utilitzada la visi? espiritual i la perspectiva Des de la visi? espiritual

 

i la perspectiva ?s la capacitat completament diferent, depenent de la ps?quica, hi ha persones que nom?s poden perspectiva amb persones que nom?s poden ser visi? espiritual. No ?s hum? si els problemes que poden ser tant la visi? espiritual i perspectiva, per? si nom?s hi ha un o l'altre del ps?quic, no anar i no distingeix segons problemes.

 

com s'acaba de descriure, la situaci? tal com ell i els objectes que estan lluny, quan es veu des de l'exterior, si vols veure la cosa real, com es pot veure tamb? pel seu compte si vas en perspectiva situ, de la seva ment com ara la intenci? real, que est? en, anem a triar la valoraci? visi? espiritual Si vost? vol saber les coses que s?n invisibles a simple vista.

 

visi? espiritual ?s de vegades es desvien

 

En cas de dubte o consulta espiritual o perspectiva, per? ?s possible que vulgueu o no he de Tazunere el ps?quic original, que tots dos poden, cosa que s'anomena visi? espiritual, la compatibilitat de la consulta i la longitud d'ona que el ps?quic en alguns, hi ha difer?ncies individuals en el v?deo que es mostraran en el cervell, tamb? hi ha una bella Utsushidase no ?s el cas. Si determina la

 

tant com sigui possible colpejar la moral alta valoraci? visi? de probabilitat, tamb? s'ha de tenir en compte la compatibilitat de la capacitat dels ps?quics, aix? com la seva pr?pia. Cosa "ja que ?s alhora la visi? espiritual i perspectiva, No, si s'intenta demanar el mestre ●●"

 

Tamb? crec que, en el pitjor, ?s ●● mestre i la seva compatibilitat, els resultats de l'avaluaci? de la visi? Esperit ?s fiable no es converteix.

 

si, tamb? ?s important trobar un mestre per complir amb la compatibilitat i la longitud d'ona que no nom?s una visi? espiritual.