La difer?ncia entre la visi? espiritual i canalitzaci?

Sap vost? la difer?ncia entre la visi? espiritual i la canalitzaci??

 

Tots dos tendeixen a malinterpretar perqu? ?s un que ?s molt similar. Recapitulem breument aqu?.

 

?s una visi? espiritual

 

Quina ?s la visi? espiritual. Moltes vegades en aquest lloc tamb? es descriu, per? la visi? ps?quica i espiritual reflecteix la imatge en la seva pr?pia ment, ?s una tecnologia de veure el m?n que no pot ser vist. Com a resultat d'aix?, rep un missatge de l'esperit guardi?, pot indicar a la pregunta.

 

Els esperits guardians, els que s?n per a tothom, ?s la pres?ncia que protegir? la vida de la seva gent. ?s la pres?ncia que va emetre una advert?ncia quan s'est? tractant Susumo la direcci? equivocada, per? no hi ha inspiraci? i ps?quiques nosaltres la gent del carrer no ser? capa? de rebre el missatge. L'em diu que el rebi en el seu lloc ?s una vista espiritual, ?s un ps?quic.

 

visi? espiritual, depenent de la longitud d'ona i la compatibilitat de la persona que consulta ps?quica, hi ha difer?ncies individuals irregulars () al v?deo que es mostraran, s'ha vist que ?s possible que no apareixer? en la clara.

 

compatibilitat ?s bona, per? no ?s de pot ser un ps?quic de la capacitat, de manera que d'una altra manera es podria sortir, per al cas d'emerg?ncia, en un sentit, com metges de fam?lia, bon ?nim de compatibilitat tamb? seria bo haver de trobar la capacitat de la persona.

 

ulls de la persona que va apar?ixer davant ?s: "No l'?nima bessona", "?Es refereix, aquesta persona ?s la meva ?nima bessona?" des del moment pensava com, havia de tenir una bona compatibilitat amb els ps?quica in es perdi l'oportunitat.

 

i canalitzar

 

D'altra banda, la canalitzaci? de manera que coincideixi amb la freq??ncia de la r?dio, tenint el contacte amb el m?n que no apareix perqu? coincideixi amb la longitud d'ona i l'energia de la persona, de les onades, ?s una tecnologia de comunicaci?.

 

per davant per prendre el contacte, per exemple, ?s l'?sser Superior (mateix alta dimensi?).

 

aix? est? parlant de si mateix d'alta dimensi?, per? ser? dif?cil representaci?, crec que ?s f?cil d'entendre si ?s possible a curt considerava el seu to de bon temps.

 

alguna ra? no s? la feina i l'amor ?s tamb? una forma superior avan?a que volia estat, el seu propi quan est? introduint el que el cercle virtu?s, com anar b? fins i tot fent, ?s l'?sser superior.

 

?sser Superior est? sent q?estionada est? en el subconscient de la gent, a trobar aquest tipus de missatge o senyal del seu propi temps ?s un bon to accedint all?.

 

A m?s, vost? o tamb? coneguda com la canalitzaci? d'acc?s al registre Ak?shico.

 

registre Ak?shico i ?s, la informaci? i les emocions de tota mena des del comen?ament de l'univers organismes, la mem?ria i ha estat un lloc que ha estat gravat (no un lloc f?sic de veritat), com ara la biblioteca al n?vol d'Internet tenint en compte que va assumir seria m?s f?cil d'imatge.

 

all? sigui l'acc?s a, la vida passada i l'?nima de l'home que estar preocupat, missi?, vost? ser? capa? d'accedir a una varietat d'informaci?, com ara la destinaci?.

 

de nosaltres va dir a descarregar la informaci? necess?ria perqu? a partir del registre Ak?shico mitjan?ant la canalitzaci? dels canalitzadors voluntat i ps?quics.

 

Cal assenyalar que, at?s que la classificaci? ocupacional ?s molt vaga, encara que no necess?riament reclamant el canalitzador, conseller i ps?quics espiritual, ?s possible que es canalitzant les persones que reclamen un endev?. _
aix? est? parlant de si mateix d'alta dimensi?, per? ser? dif?cil representaci?, crec que ?s f?cil d'entendre si ?s possible a curt considerava el seu to de bon temps.

 

alguna ra? no s? la feina i l'amor ?s tamb? una forma superior avan?a que volia estat, el seu propi quan est? introduint el que el cercle virtu?s, com anar b? fins i tot fent, ?s l'?sser superior.

 

?sser Superior est? sent q?estionada est? en el subconscient de la gent, a trobar aquest tipus de missatge o senyal del seu propi temps ?s un bon to accedint all?.

 

A m?s, vost? o tamb? coneguda com la canalitzaci? d'acc?s al registre Ak?shico.

 

registre Ak?shico i ?s, la informaci? i les emocions de tota mena des del comen?ament de l'univers organismes, la mem?ria i ha estat un lloc que ha estat gravat (no un lloc f?sic de veritat), com ara la biblioteca al n?vol d'Internet tenint en compte que va assumir seria m?s f?cil d'imatge.

 

all? sigui l'acc?s a, la vida passada i l'?nima de l'home que estar preocupat, missi?, vost? ser? capa? d'accedir a una varietat d'informaci?, com ara la destinaci?.

 

de nosaltres va dir a descarregar la informaci? necess?ria perqu? a partir del registre Ak?shico mitjan?ant la canalitzaci? dels canalitzadors voluntat i ps?quics.

 

Cal assenyalar que, at?s que la classificaci? ocupacional ?s molt vaga, encara que no necess?riament reclamant el canalitzador, conseller i ps?quics espiritual, ?s possible que es canalitzant les persones que reclamen un endev?. _
aix? est? parlant de si mateix d'alta dimensi?, per? ser? dif?cil representaci?, crec que ?s f?cil d'entendre si ?s possible a curt considerava el seu to de bon temps.

 

alguna ra? no s? la feina i l'amor ?s tamb? una forma superior avan?a que volia estat, el seu propi quan est? introduint el que el cercle virtu?s, com anar b? fins i tot fent, ?s l'?sser superior.

 

?sser Superior est? sent q?estionada est? en el subconscient de la gent, a trobar aquest tipus de missatge o senyal del seu propi temps ?s un bon to accedint all?.

 

A m?s, vost? o tamb? coneguda com la canalitzaci? d'acc?s al registre Ak?shico.

 

registre Ak?shico i ?s, la informaci? i les emocions de tota mena des del comen?ament de l'univers organismes, la mem?ria i ha estat un lloc que ha estat gravat (no un lloc f?sic de veritat), com ara la biblioteca al n?vol d'Internet tenint en compte que va assumir seria m?s f?cil d'imatge.

 

all? sigui l'acc?s a, la vida passada i l'?nima de l'home que estar preocupat, missi?, vost? ser? capa? d'accedir a una varietat d'informaci?, com ara la destinaci?.

 

de nosaltres va dir a descarregar la informaci? necess?ria perqu? a partir del registre Ak?shico mitjan?ant la canalitzaci? dels canalitzadors voluntat i ps?quics.

 

Cal assenyalar que, at?s que la classificaci? ocupacional ?s molt vaga, encara que no necess?riament reclamant el canalitzador, conseller i ps?quics espiritual, ?s possible que es canalitzant les persones que reclamen un endev?. 0D_ ?sser Superior est? sent q?estionada est? en el subconscient de la gent, a trobar aquest tipus de missatge o senyal del seu propi temps ?s un bon to accedint all?.

 

A m?s, vost? o tamb? coneguda com la canalitzaci? d'acc?s al registre Ak?shico.

 

registre Ak?shico i ?s, la informaci? i les emocions de tota mena des del comen?ament de l'univers organismes, la mem?ria i ha estat un lloc que ha estat gravat (no un lloc f?sic de veritat), com ara la biblioteca al n?vol d'Internet tenint en compte que va assumir seria m?s f?cil d'imatge.

 

all? sigui l'acc?s a, la vida passada i l'?nima de l'home que estar preocupat, missi?, vost? ser? capa? d'accedir a una varietat d'informaci?, com ara la destinaci?.

 

de nosaltres va dir a descarregar la informaci? necess?ria perqu? a partir del registre Ak?shico mitjan?ant la canalitzaci? dels canalitzadors voluntat i ps?quics.

 

Cal assenyalar que, at?s que la classificaci? ocupacional ?s molt vaga, encara que no necess?riament reclamant el canalitzador, conseller i ps?quics espiritual, ?s possible que es canalitzant les persones que reclamen un endev?. 0D_ ?sser Superior est? sent q?estionada est? en el subconscient de la gent, a trobar aquest tipus de missatge o senyal del seu propi temps ?s un bon to accedint all?.

 

A m?s, vost? o tamb? coneguda com la canalitzaci? d'acc?s al registre Ak?shico.

 

registre Ak?shico i ?s, la informaci? i les emocions de tota mena des del comen?ament de l'univers organismes, la mem?ria i ha estat un lloc que ha estat gravat (no un lloc f?sic de veritat), com ara la biblioteca al n?vol d'Internet tenint en compte que va assumir seria m?s f?cil d'imatge.

 

all? sigui l'acc?s a, la vida passada i l'?nima de l'home que estar preocupat, missi?, vost? ser? capa? d'accedir a una varietat d'informaci?, com ara la destinaci?.

 

de nosaltres va dir a descarregar la informaci? necess?ria perqu? a partir del registre Ak?shico mitjan?ant la canalitzaci? dels canalitzadors voluntat i ps?quics.

 

Cal assenyalar que, at?s que la classificaci? ocupacional ?s molt vaga, encara que no necess?riament reclamant el canalitzador, conseller i ps?quics espiritual, ?s possible que es canalitzant les persones que reclamen un endev?. 00D_
de nosaltres va dir a descarregar la informaci? necess?ria perqu? a partir del registre Ak?shico mitjan?ant la canalitzaci? dels canalitzadors voluntat i ps?quics.

 

Cal assenyalar que, at?s que la classificaci? ocupacional ?s molt vaga, encara que no necess?riament reclamant el canalitzador, conseller i ps?quics espiritual, ?s possible que es canalitzant les persones que reclamen un endev?. 00D_
de nosaltres va dir a descarregar la informaci? necess?ria perqu? a partir del registre Ak?shico mitjan?ant la canalitzaci? dels canalitzadors voluntat i ps?quics.

 

Cal assenyalar que, at?s que la classificaci? ocupacional ?s molt vaga, encara que no necess?riament reclamant el canalitzador, conseller i ps?quics espiritual, ?s possible que es canalitzant les persones que reclamen un endev?.