Mae'r gwahaniaeth o weledigaeth ysbrydol a chwnsela ysbrydol

Ydych chi'n gwybod y gwahaniaeth rhwng y weledigaeth ysbrydol a chwnsela ysbrydol?

 

ddau oherwydd ei fod yn un sy'n debyg iawn, i ddrysu yn dueddol o, hyd yn oed os nad yn gwybod y gwahaniaeth, ond nid oes y fath beth ? trafferth i fyny yno, mae gennym betrus sylwebaeth. Er enghraifft, pan fydd y defnydd o fath

 

ff?n ffortiwn-adrodd, beth yn well eich drafferth yw eich bod yn gofyn i'r ysbrydion gweld barn arbenigol, yr wyf yn meddwl ei fod yn helpu penderfynu a mwy o gwnsela ysbrydol yn dda.

 

gweledigaeth ysbrydol a chwnsela ysbrydol hefyd angen

 

gweledigaeth ysbrydol seicig hefyd cwnsela ysbrydol, yn dechnoleg sy'n defnyddio pethau fel synnwyr chweched o ffortiwn-rhifwyr a seicigion fod yn seicig . Etc na'i drosglwyddo i'r ymgynghoriad derbyn neges gan yr ysbryd gwarcheidwad, mae'n enghraifft nodweddiadol.

 

gweledigaeth ysbrydol hefyd cwnsela ysbrydol yn ogystal, er bod rhaid i'r ddau gael psychic, seicigion yw cynnal y weledigaeth ysbrydol, yn beth gwahanol fel proffesiwn yn y cynghorwr ysbrydol o wneud y cwnsela ysbrydol. Nid oes angen

 

ddau gymhwyster arbennig, ond y gwaith nid oes llawer o wahaniaeth.

 

yn ymddangos i fod y sefydliad sy'n ※ yn gwneud rhyw fath o ardystiad a brawf, ond mae'n ymddangos i fod yn bosibl honni eu bod gynghorwr seicig ac ysbrydol hyd yn oed heb iddynt.

 

gwahaniaeth o fusnes cynghorwr seicig ac ysbrydol

 

yn derbyn y neges oddi wrth y byd ysbryd, yr un fath yn y maent yn cyfleu ac i Gwestiwn, yw'r gwaith o seicigion i wneud rhyw fath o lob?o a gweithredu yn erbyn ysbrydion. Er enghraifft, yn y fath fel exorcism a Oharai, y bydd yn cael ei ryddhau o'r wraith-Dead yn un o seicigion o fusnes.

 

cynghorwr ysbrydol y busnes yn gwbl ar y pryd i gyfleu neges gan y byd ysbryd i Gwestiwn, mae'n eich swydd i arwain hapusrwydd i'r ymgynghoriad drwy ddeialog. Snuggle mewn ymgynghoriad a oedd, yn gwrando ar y stori, gan stori, yw y byddaf yn pwyso cefn yr ymgynghoriad.

 

Dyma'r prif wahaniaeth rhwng y cwnselydd seicig ac ysbrydol. Dylid gofyn

 

arfarniad yn yr un o'r cynghorwr seicig ac ysbrydol

 

hyn sy'n briodol i ymgynghori ag unrhyw un eich problemau, yr wyf yn meddwl fy mod yn mynd ar goll mewn llawer o achosion.

 

Yn benodol, os oes rhywbeth yn gwirodydd os canfyddir ei fod yn meddu ar, pan mae'n amlwg bod dioddefaint gwirodydd ? nam, neu ei ystyried yn ei botensial uchel, yn exorcism a Oharai bydd angen i chi, felly gadewch i ni ymweld ? seicig. pobl

 

nad yw gwirodydd yn gwybod hyd yn oed os ydynt yn cael eu meddiannu, ond ddim yn gwybod bod yr enghreifftiau a byd ysbrydol, os nad oes dim ond y meddwl yn y fath boenus, i'r lle y cynghorwr ysbrydol.

 

gofynnwch weld yn y cynghorwr ysbrydol, y gall fod ysbrydion gellir gweld bod wedi meddu ar, efallai y gofynnir i chi fod barn arbenigol yn ddiweddarach eto seicig.

 

exorcism a Oharai gall seicig yw, oherwydd mae yna hefyd eich bod yn hawlio cynghorydd ysbrydol er mwyn cynyddu ffryntiad y gwaith, ac os felly, mae'n bosibl y gallwch ymgynghori am exorcism a Oharai y fan a'r lle.

 

 

 

Pwy yw eich problemau i hyn sy'n briodol i ymgynghori, yr wyf yn meddwl fy mod yn aml yn mynd ar goll.

 

Yn benodol, os oes rhywbeth yn gwirodydd os canfyddir ei fod yn meddu ar, pan mae'n amlwg bod dioddefaint gwirodydd ? nam, neu ei ystyried yn ei botensial uchel, yn exorcism a Oharai bydd angen i chi, felly gadewch i ni ymweld ? seicig. pobl

 

nad yw gwirodydd yn gwybod hyd yn oed os ydynt yn cael eu meddiannu, ond ddim yn gwybod bod yr enghreifftiau a byd ysbrydol, os nad oes dim ond y meddwl yn y fath boenus, i'r lle y cynghorwr ysbrydol.

 

gofynnwch weld yn y cynghorwr ysbrydol, y gall fod ysbrydion gellir gweld bod wedi meddu ar, efallai y gofynnir i chi fod barn arbenigol yn ddiweddarach eto seicig.

 

exorcism a Oharai gall seicig yw, oherwydd mae yna hefyd eich bod yn hawlio cynghorydd ysbrydol er mwyn cynyddu ffryntiad y gwaith, ac os felly, mae'n bosibl y gallwch ymgynghori am exorcism a Oharai y fan a'r lle.