The d? iche nke mm?? na n'?z? ime mm?? nd?m?d?

? maara ihe d? iche n'etiti ime mm?? na n'?z? ime mm?? nd?m?d??

 

ma n'ihi na ? b? onye na b? nn?? yiri, na-emeghar? b? ewekar?, ?b?na ma ? b?r? na-amagh? nke b?, ma ? d?gh? ihe d? ka ihe na nsogbu ruo ebe ah?, any? nwere emet?god? nk?wa. Ihe at?, mgbe ojiji nke nd? d? ot? ah?

 

ekwent? uba-?ma ?wet, ihe d? mma nsogbu g? b? na ? na-aj? nd? mm?? ele ?kachamara uche, m na-eche na ? na-enyere aka na-ekpebi ma ihe nke ime mm?? nd?m?d? d? mma.

 

ime mm?? na n'?z? ime mm?? nd?m?d? na-mkpa a psychic

 

mm?? nwekwara mm?? nd?m?d?, b? a technology eji ihe d? ka isii uche nke nd? dib?a afa na-eme anwansi ga-psychic . Wdg ma ? b?-ebute site n? nd? ndib?b? alo b? ozi si nlek?ta spirit, ? b? otu ihe at?.

 

mm?? nwekwara ime mm?? nd?m?d? ka nke ?ma, b? ezie na ma ga nwere ihe gbasara mm??, anwansi b? na-ebu na-n'?z? ime mm??, b? a d? iche iche ihe d? ka a ?r? na ime mm?? nd?m?d? na-eme ihe ime mm?? nd?m?d?.

 

ma p?r? iche nzere ad?gh? ch?r?, kama ma na-ar? ?r? e nwere obere ihe d? iche.

 

yiri ka nzuk? ※ na-eme a ?d? asambodo na ule, ma o yiri ka ga-ekwe omume-az?r? na ha maara ihe gbasara mm?? na n'?z? ime mm?? nd?m?d? ?b?na enwegh? ha.

 

d? iche nke maara ihe gbasara mm?? na n'?z? ime mm?? nd?m?d? az?mah?a

 

enweta ozi site na Mo ?wa, b? otu ihe ah? na ha na-enye na-aj?, b? ?r? nke na-eme anwansi ime ?f?d? ?d? lobbying na ihe megide mm??. Ihe at?, na nd? d? ot? ah? d? ka exorcism na Oharai, na ga-at?hap? si wraith-Dead b? otu n'ime anwansi nke az?mah?a.

 

ime mm?? nd?m?d? nke az?mah?a b? ndit?m n'oge na-ezitere a ozi na nd? mm?? na-aj?, ? b? ?r? g? na-eduzi oge obi ?t? site kwuo. Snuggle na alo onye, ??na-ege ak?k?, site na ak?k?, b? na m ga-p?a na az? nke izu si.

 

Nke a b? isi ihe d? iche n'etiti ihe gbasara mm?? na n'?z? ime mm?? nd?m?d?.

 

ga-j?r? t?lee na ma nke maara ihe gbasara mm?? na n'?z? ime mm?? nd?m?d?

 

ihe kwes?r? ekwes? ?kp? onye ? b?la g? na nsogbu, Echere m na m ga-efu na ?t?t? mgbe.

 

Kp?mkwem, ? b?r? na ihe nd? mm?? ma ? b?r? na h?r? ka nwere, mgbe o doro anya na nh?juanya isi mm??, ma ? b? na-at?le ga ya elu nwere, b? exorcism na Oharai ? ga-mkpa ya mere, ka gara a psychic.

 

nd? mmad? na mm?? na-amagh? ?b?na ma ha na-nwetara, ma amagh? na ihe at? na ime mm?? n'?wa, ma ? b?r? na ihe ? b?la ma na uche d? ot? ah? na-egbu mgbu, ebe ime mm?? nd?m?d?.

 

aj u anya ke ime mm?? nd?m?d?, na e nwere ike ?b? mm?? ? ga-h?r? na-nwetara, ? nwere ike j?r? na-?kachamara na uche na a gas?r? ?b?ch? ?z? psychic.

 

exorcism na Oharai nwere ike maara ihe gbasara mm?? b?, n'ihi na e nwekwara na ? na-az?r? na a ime mm?? nd?m?d? na iji d?kwuo frontage nke ?r?, nke ikpe, ? ga-enwe ike ?kp? banyere exorcism na Oharai na nt?p?.

 

 

 

?nye b? g? nsogbu ihe kwes?r? ekwes? ?kp?, m na-eche m na-emekar? ga-efu.

 

Kp?mkwem, ? b?r? na ihe nd? mm?? ma ? b?r? na h?r? ka nwere, mgbe o doro anya na nh?juanya isi mm??, ma ? b? na-at?le ga ya elu nwere, b? exorcism na Oharai ? ga-mkpa ya mere, ka gara a psychic.

 

nd? mmad? na mm?? na-amagh? ?b?na ma ha na-nwetara, ma amagh? na ihe at? na ime mm?? n'?wa, ma ? b?r? na ihe ? b?la ma na uche d? ot? ah? na-egbu mgbu, ebe ime mm?? nd?m?d?.

 

aj u anya ke ime mm?? nd?m?d?, na e nwere ike ?b? mm?? ? ga-h?r? na-nwetara, ? nwere ike j?r? na-?kachamara na uche na a gas?r? ?b?ch? ?z? psychic.

 

exorcism na Oharai nwere ike maara ihe gbasara mm?? b?, n'ihi na e nwekwara na ? na-az?r? na a ime mm?? nd?m?d? na iji d?kwuo frontage nke ?r?, nke ikpe, ? ga-enwe ike ?kp? banyere exorcism na Oharai na nt?p?.