Mm?? Appraisal (mm?? n'?k? ?d?nihu) a k?r? site na e-mail t?lee?

Mm?? t?lee b? n'ezie b? na-ekwe omume site na e-mail. N'ezie, e na-dabere na ike nke maara ihe gbasara mm??, ma na-na-na a na n'ime ime obodo ebe ihe d? ka ihe ime mm??, psychic b? omume t?lee, ma ? b?r? na o kwere omume ?b?na na-egosip?ta a video on a n'uche ha. ? b?r? na a ogwe aka anwansi nwere ike ikwu na ?b?na na w?fr? w?n T ezuru.

 

Ot? ? d?, ebe ? b? na ? b?gh? ?t?t? na-ozi na alo na e jiri ya t?nyere ihu na ihu nyochaa, mail nyochaa, ka o doro anya na-ab? nd? ?z? elu uzu, ?n? ?g?g? mgbe ? na-ab?a na-akwado omume maara ihe gbasara mm?? na-ab?a mmachi ? b? eziokwu.

 

Site n'?z?, ? b?r? e-mail ?kachamara uche, n'ihi na e nwere obere ihe ?m?ma banyere oge nke, ? nwekwara ike na-j?r? aha na ?b?ch? ?m?m?.

 

?ma, n'ihi na nke na mm?? b? omume nke na-egosip?ta ihe oyiyi na ?b?r?, nd? na-ab?a na-an? aha na ?b?ch? ?m?m? ma ?f?d? nd? na m na fraudster, n'ihi na mma nyochaa, na nk? oyiyi anwansi na-ab?a ?n? ?b?ch? ?m?m? b?gh? ihe ?h?r? iji na oru ngo.

 

mm?? e unevenness anya dabere na ndak?r?ta na wavelength nke oge na-eme anwansi, n'ihi na e nwere n'?z? doro anya anya ikpe, a Nchikota mgbak? na mwep? n'?k? ?d?nihu nke aha na ?b?ch? ?m?m? nke oge , k?r? na-ab?a na-nk?zi any? ?gakwuru si d? iche iche ak?k?.

 

nke mail site mm?? t?lee n'uru

 

? ma n'?l? b? a eke na-ekwu okwu nke akwadoro n'ihi na ? b?

 

mail na ? p?r? ?b? ihe e-mail na ha mma, na ikpe nke a ihu na ihu nyochaa na ekwent? nyochaa, na ikpe nke a na-ewu ewu onye nk?zi, tupu ma ? b? ogologo na-eche oge ? na-emekar? na-edozi b?gh? ikpe b?gh? debeere, ma a p?r? ase n'oge ? b?la ma ? b?r? na e-mail, i nwere ike ?r?? a na-eche free mm?? nyochaa. N'ihe banyere mm?? nyochaa na

 

? wetuo obi nwere ike na-etinye ?n? n'okwu nke aka g?

 

ekwent? na ihu na ihu, ma ga-agwa nd? maara ihe gbasara mm?? na okwu nke ha onwe ha nsogbu, nk? igosip?ta ya ihe b? na ?t?t? nd? ike. Na oge ?j? nd? mm?? ?h??, nd? oge nke Irasshaimasu ?t?t? b?gh? uche nk?t? na uche na a nn?? na-egbu mgbu ?n?d?. Iji-enwe ike igosi na ihe ah? na-akpata nchegbu nke ?ma, psychic nwekwara ike ?b? ihe kwes?r? ekwes? az?za. Na ? b?chagh? na ?b?na anwansi ab?a b?chagh? Kumito 'g? nsogbu.

 

ah?, ma ? b?r? na nd? mm?? t?lee site e-mail, ot? i nwere ike nway?? nway?? kar?r? oge na-etinye ?n? ha onwe ha nsogbu, ? nwere ike nweta ihe kp?mkwem nd?m?d?.

 

na-at? aro Vernis nke ekwent? n'?k? ?d?nihu ma ? b?r? na mm?? t?lee site e-mail

 

anwansi any? na mm?? t?lee site e-mail ga-ab?r?r? mmachi, ma Vernis nke ihe kar?r? 330 nd? mmad? dib?a afa ka debara aha, ot? i nwere ?t?t? nwekwara ihe gbasara mm??, ?f?d? na-k?r? na-ab?a ime mm?? nyochaa omume nk?zi site e-mail.

 

Ke adianade do, debara aha nd? dib?a afa na nd? nk?zi nke anwansi na Vernis, ? ga-ab? naan? na onye ah? mechaa nd? nnyocha, nke kwuru na-ab? n'okpuru ngafe ?n?ego nke 3% nke Vernis, ?f?d? ?gw? m na-ekwu na-chekwaa Xiang.

 

? b?r? na ? ga-ach? a n'?z? ime mm?? t?lee site e-mail, ? p?r? a lee anya na ukara website nke Vernis.

 

anwansi any? na mm?? t?lee site e-mail ma ndidi mmachi, nke debara aha 330 ma ? b? kar?a nke dib?a afa na Vernis, ot? i nwere ?t?t? nwekwara ihe gbasara mm??, mm?? ?b?na ?f?d? e-mail visual nyochaa omume onye nk?zi b? Welcome.

 

Ke adianade do, debara aha nd? dib?a afa na nd? nk?zi nke anwansi na Vernis, ? ga-ab? naan? na onye ah? mechaa nd? nnyocha, nke kwuru na-ab? n'okpuru ngafe ?n?ego nke 3% nke Vernis, ?f?d? ?gw? m na-ekwu na-chekwaa Xiang.

 

? b?r? na ? ga-ach? a n'?z? ime mm?? t?lee site e-mail, ? p?r? a lee anya na ukara website nke Vernis.

 

anwansi any? na mm?? t?lee site e-mail ma ndidi mmachi, nke debara aha 330 ma ? b? kar?a nke dib?a afa na Vernis, ot? i nwere ?t?t? nwekwara ihe gbasara mm??, mm?? ?b?na ?f?d? e-mail visual nyochaa omume onye nk?zi b? Welcome.

 

Ke adianade do, debara aha nd? dib?a afa na nd? nk?zi nke anwansi na Vernis, ? ga-ab? naan? na onye ah? mechaa nd? nnyocha, nke kwuru na-ab? n'okpuru ngafe ?n?ego nke 3% nke Vernis, ?f?d? ?gw? m na-ekwu na-chekwaa Xiang.

 

? b?r? na ? ga-ach? a n'?z? ime mm?? t?lee site e-mail, ? p?r? a lee anya na ukara website nke Vernis.

 

anwansi any? na mm?? t?lee site e-mail ma ndidi mmachi, nke debara aha 330 ma ? b? kar?a nke dib?a afa na Vernis, ot? i nwere ?t?t? nwekwara ihe gbasara mm??, mm?? ?b?na ?f?d? e-mail visual nyochaa omume onye nk?zi b? Welcome.

 

Ke adianade do, debara aha nd? dib?a afa na nd? nk?zi nke anwansi na Vernis, ? ga-ab? naan? na onye ah? mechaa nd? nnyocha, nke kwuru na-ab? n'okpuru ngafe ?n?ego nke 3% nke Vernis, ?f?d? ?gw? m na-ekwu na-chekwaa Xiang.

 

? b?r? na ? ga-ach? a n'?z? ime mm?? t?lee site e-mail, ? p?r? a lee anya na ukara website nke Vernis.

 

anwansi any? na mm?? t?lee site e-mail ma ndidi mmachi, nke debara aha 330 ma ? b? kar?a nke dib?a afa na Vernis, ot? i nwere ?t?t? nwekwara ihe gbasara mm??, mm?? ?b?na ?f?d? e-mail visual nyochaa omume onye nk?zi b? Welcome.

 

Ke adianade do, debara aha nd? dib?a afa na nd? nk?zi nke anwansi na Vernis, ? ga-ab? naan? na onye ah? mechaa nd? nnyocha, nke kwuru na-ab? n'okpuru ngafe ?n?ego nke 3% nke Vernis, ?f?d? ?gw? m na-ekwu na-chekwaa Xiang.

 

? b?r? na ? ga-ach? a n'?z? ime mm?? t?lee site e-mail, ? p?r? a lee anya na ukara website nke Vernis.

 

anwansi any? na mm?? t?lee site e-mail ma ndidi mmachi, nke debara aha 330 ma ? b? kar?a nke dib?a afa na Vernis, ot? i nwere ?t?t? nwekwara ihe gbasara mm??, mm?? ?b?na ?f?d? e-mail visual nyochaa omume onye nk?zi b? Welcome.

 

Ke adianade do, debara aha nd? dib?a afa na nd? nk?zi nke anwansi na Vernis, ? ga-ab? naan? na onye ah? mechaa nd? nnyocha, nke kwuru na-ab? n'okpuru ngafe ?n?ego nke 3% nke Vernis, ?f?d? ?gw? m na-ekwu na-chekwaa Xiang.

 

? b?r? na ? ga-ach? a n'?z? ime mm?? t?lee site e-mail, ? p?r? a lee anya na ukara website nke Vernis.

 

anwansi any? na mm?? t?lee site e-mail ma ndidi mmachi, nke debara aha 330 ma ? b? kar?a nke dib?a afa na Vernis, ot? i nwere ?t?t? nwekwara ihe gbasara mm??, mm?? ?b?na ?f?d? e-mail visual nyochaa omume onye nk?zi b? Welcome.

 

Ke adianade do, debara aha nd? dib?a afa na nd? nk?zi nke anwansi na Vernis, ? ga-ab? naan? na onye ah? mechaa nd? nnyocha, nke kwuru na-ab? n'okpuru ngafe ?n?ego nke 3% nke Vernis, ?f?d? ?gw? m na-ekwu na-chekwaa Xiang.

 

? b?r? na ? ga-ach? a n'?z? ime mm?? t?lee site e-mail, ? p?r? a lee anya na ukara website nke Vernis.

 

anwansi any? na mm?? t?lee site e-mail ma ndidi mmachi, nke debara aha 330 ma ? b? kar?a nke dib?a afa na Vernis, ot? i nwere ?t?t? nwekwara ihe gbasara mm??, mm?? ?b?na ?f?d? e-mail visual nyochaa omume onye nk?zi b? Welcome.

 

Ke adianade do, debara aha nd? dib?a afa na nd? nk?zi nke anwansi na Vernis, ? ga-ab? naan? na onye ah? mechaa nd? nnyocha, nke kwuru na-ab? n'okpuru ngafe ?n?ego nke 3% nke Vernis, ?f?d? ?gw? m na-ekwu na-chekwaa Xiang.

 

? b?r? na ? ga-ach? a n'?z? ime mm?? t?lee site e-mail, ? p?r? a lee anya na ukara website nke Vernis.

 

anwansi any? na mm?? t?lee site e-mail ma ndidi mmachi, nke debara aha 330 ma ? b? kar?a nke dib?a afa na Vernis, ot? i nwere ?t?t? nwekwara ihe gbasara mm??, mm?? ?b?na ?f?d? e-mail visual nyochaa omume onye nk?zi b? Welcome.

 

Ke adianade do, debara aha nd? dib?a afa na nd? nk?zi nke anwansi na Vernis, ? ga-ab? naan? na onye ah? mechaa nd? nnyocha, nke kwuru na-ab? n'okpuru ngafe ?n?ego nke 3% nke Vernis, ?f?d? ?gw? m na-ekwu na-chekwaa Xiang.

 

? b?r? na ? ga-ach? a n'?z? ime mm?? t?lee site e-mail, ? p?r? a lee anya na ukara website nke Vernis.

 

anwansi any? na mm?? t?lee site e-mail ma ndidi mmachi, nke debara aha 330 ma ? b? kar?a nke dib?a afa na Vernis, ot? i nwere ?t?t? nwekwara ihe gbasara mm??, mm?? ?b?na ?f?d? e-mail visual nyochaa omume onye nk?zi b? Welcome.

 

Ke adianade do, debara aha nd? dib?a afa na nd? nk?zi nke anwansi na Vernis, ? ga-ab? naan? na onye ah? mechaa nd? nnyocha, nke kwuru na-ab? n'okpuru ngafe ?n?ego nke 3% nke Vernis, ?f?d? ?gw? m na-ekwu na-chekwaa Xiang.

 

? b?r? na ? ga-ach? a n'?z? ime mm?? t?lee site e-mail, ? p?r? a lee anya na ukara website nke Vernis.

 

anwansi any? na mm?? t?lee site e-mail ma ndidi mmachi, nke debara aha 330 ma ? b? kar?a nke dib?a afa na Vernis, ot? i nwere ?t?t? nwekwara ihe gbasara mm??, mm?? ?b?na ?f?d? e-mail visual nyochaa omume onye nk?zi b? Welcome.

 

Ke adianade do, debara aha nd? dib?a afa na nd? nk?zi nke anwansi na Vernis, ? ga-ab? naan? na onye ah? mechaa nd? nnyocha, nke kwuru na-ab? n'okpuru ngafe ?n?ego nke 3% nke Vernis, ?f?d? ?gw? m na-ekwu na-chekwaa Xiang.

 

? b?r? na ? ga-ach? a n'?z? ime mm?? t?lee site e-mail, ? p?r? a lee anya na ukara website nke Vernis.