The d? iche nke mm?? na anya

? maara ihe d? iche n'etiti ime mm?? na anya? Ebe ? b? na

 

okwu nwekwara yiri, ma ? b? n?r? n? mgbagwoju anya, n'ihi na ime mm?? na anya b? ihe d? iche iche, ka na-recap ka na-enwe ike ike ?mata ihe d? iche.

 

na nke ime mm?? ?h?? maka

 

First n'?z? ime mm??, kama a k?wara ugboro ugboro na sa?t? a, any? ga-ak?wa otu ugboro ?z?. Site

 

psychic na n'?z? ime mm??, ?wa ga ghara h?r? isi na ?b?r? nke na-eme anwansi na na na oru ngo na iji anya nke uche, a na-akp? a n'?z? ime mm?? ?kachamara na-agwa ihe a na-ap?ta ?h? n'ebe ah? Aj?j? .

 

Kp?mkwem, egosiputa nlek?ta mm?? nke nd? gbara izu nke a, o yiri na e nwere ?t?t? na-anabatakwa ozi na-esite n'ebe ah?. Maara ihe gbasara mm?? na-eme g? izi ozi natara si nlek?ta spirit.

 

nlek?ta mm?? nwere onye ? b?la, ma any? wep?ta a ozi maka nduzi nke ga-eme n'?d?nihu nke nd? bi na ya ka a ?z? mma, any? na-enwegh? ihe gbasara mm??, n'ihi na ? na-ap?gh? inweta ozi ozugbo, psychic ? na-enweta a ozi ?j? litchi nyochaa na onye.

 

ya site, ihe at?, na ezi obi na uche nke ebumnuche nke mmad?, ? nwere ike nweta ihe ?m?ma nke na-ad?gh? ap?ta na mb?.

 

b? a n'?n?d?

 

n'?z? ime mm??, d? ka mmet?ta nke ozi na ebumnuche nke ?z? si nlek?ta mm??, ebe ike nke na-ah? anya, na-agh? isiokwu nke n'?n?d? b? ihe ga mb? na-egosi, an? ah? ? b? ihe.

 

ihe at?, n'ihi ya n'ebe d? anya na anya mmek?r?ta b?, na ?f?d? nke ?d? na b? n'ezie ugbu a, ma i nwere ike ?h? na ? en?m ke nso, nwere ike ghara h?r? n'ihi na ? n? n'ebe d? anya.

 

n'?z? d? ot? a, nwere ike ghara h?r? n'ebe d? anya, na-akp? n'?n?d? nke ike ?h? ihe nwere ike ghara h?r? ka e-egbochi site ihe. Ma ? b?, ? p?r? iji ma ? b? na-akp? a d? ka ime ikiri, na n'ime ime obodo ikiri, clairvoyance.

 

b? onye n? n'ebe d? anya, ma na mgbe na ebe ?gw? d? ot? ah? d? ka h?r? si n'?z? nke ihe a na-?nw? nwere ike h?r?, d? ka ya akparamaagwa na uche n'oge ah?, ad?gh? anya b? na-ap?gh? ?h? anya e nwere b?gh?.

 

Nke a b? ihe d? iche n'etiti kp?mkwem n'?z? ime mm?? na anya.

 

ma ? b?r? na-eji nke ?ma na mm?? na n'?n?d? Ebe

 

mm?? na n'?n?d? b? kpamkpam d? iche iche ike, dabere na ihe gbasara mm??, e nwere nd? nwere ike na-anya na nd? na-nwere ike ?b? naan? na ime mm??. Ab?gh? mmad? ma ? b?r? na nsogbu nke nwere ike ?b? ma n'?z? ime mm?? na n'?n?d?, ma ? b?r? na e nwere nan? otu ma ? b? nd? ?z? nke maara ihe gbasara mm??, ad?gh? aga na-ad?gh? iche d? ka nsogbu.

 

d? ka k?wara, ?n?d? nd? d? ot? ah? d? ka ? na ihe na-n'ebe d? anya, mgbe anya site na n'?z?, ma ? b?r? na ? ch?r? ?h? kp?mkwem ihe, d? ka p?kwara h?r? na g? onwe g? ma ? b?r? na ? na-aga situ n'?n?d?, nke uche ya d? ka ata uduak, nke b? na, ka na-ah?r? nd? mm?? t?lee ? b?r? na ? ch?r? ?mata ihe nd? na-ad?gh? ah? anya na gba ?t? anya.

 

ime mm?? mgbe ?f?d? adap?

 

? b?r? na obi ab?? ma ? b? ime mm?? na-ele ma ? b? lee ya anya, ma, ? nwere ike ch?r? ma ? b? na ? kwes?r? ? na m Tazunere mb? psychic onye ma nwere ike, ihe a na-akp? n'?z? ime mm??, alo si ndak?r?ta na wavelength d? ka psychic na ?f?d?, e nwere onye iche d? na video na-egosip?ta na ?b?r?, e nwekwara a mara mma Utsushidase b?gh? ikpe. ? b?r? na ? ch?p?ta na-

 

d? ukwuu d? ka o kwere omume na-eti elu mm?? ?h?? t?lee puru, ? ga-at?le ndak?r?ta nke ike nke na-eme anwansi d? ka nke ?ma d? ka g? onwe g?. Ihe "n'ihi na ? b? ma n'?z? ime mm?? na n'?n?d?, ? d?gh?, ? b?r? na ? na-agbal? ?j? ●● onye nk?zi"

 

na-eche na, na kas? nj? b? ●● onye nk?zi na g? ndak?r?ta, na-ar?p?ta nke Mm?? ?h?? t?lee b? a p?r? ?dabere na ? na-ad?gh? ad?.

 

ma ? b?r? na, ? d?kwa mkpa ?ch?ta a nk?zi izute ndak?r?ta na wavelength d? ka ? b?gh? nan? na a ime mm??.