The d? iche nke mm?? na ?gba afa, ihe d? iche nke maara ihe gbasara mm?? na dib?a afa

? maara ihe d? iche n'etiti ime mm?? na ?gba afa?

 

?f?d? nd? na-emekar? ghagburu uba-?ma ?wet na litchi, ma ihe nd? so b? mm?? na echiche nke ?j? nd? mm?? ase na-kp?mkwem.

 

n'?k? ?d?nihu nwere ike nkewa at? ?d?, na-ekwu na uba-?ma ?wet na

 

okwu na ime mm?? a g?nyere na otu onye n'ime ha, n'ezie, Inochibokusho (?n? ah?a osisi yiri) 3 ? ga-ekewa ?d?.

 

nd?

Bok

na-ad? d? ka

?n? ?g?g?, Feng Shui, b? a uba-agwa dabeere na data, d? ka mb? na aha ikpeaz? ikpe.

na

?gba afa na-eji a isii uche, n'?z? ime mm?? na nkewa ebe a. ? na-agh? mm??, d? ka ?b?na Bok (m). ? b?

palmistry na ihu na-ad?, na-eji an? ah? data ?gba afa. Ga-nkewa d? ka na-ad? (ot?) ma ? b?r? na ? na-eji an? ah? ngwa?r?, d? ka tarot kaad? na-at? aro.


 

?f?d?, d? ka mm?? ns? tarot, ma e nwekwara a Nchikota m na-ad?, biko cheta na ihu ?ma na e nwere at? ?d?.

 

Na ?z? okwu, ime mm?? na ?gba afa ad?gh? d? iche iche ihe, b? na mm?? b? otu n'ime at? ?d? n'?k? ?d?nihu.

 

Ka m na-k?wara ihe d? iche nke na-eme anwansi na dib?a afa

 

ugbu a, n'ihi na uba-?ma ?wet na litchi id?ghe h?, psychic na dib?a afa b? d? iche iche. ? na-ekwu na psychic b?kwa a dib?a afa, ma dib?a afa ka ? b?chagh? psychic. Nd? na-psychic d? ka

 

mm?? na n'?z? ime mm?? b?, ma, ? na-ekwu na b? dib?a afa b? a maara ihe gbasara mm??, onye r?r? ?gba afa na ?n? ?g?g? ma ? b? mb? na aha ikpeaz? ikpe, e nwere a dib?a afa na-ad?gh? a psychic. ? b?r? na

 

Iji malite a nkenke nk?wa ga-ihe

 

mm?? na n'?z? ime mm??, psychic b? ?h? onye nlek?ta mm?? nke oge onye, ??ime na-enweta nd?m?d? na-ozi si nlek?ta mm?? ihe.

 

nlek?ta mm?? na onye ? b?la kwuru na-nwere, d? ka aha na-at? aro, b? a spirit iji chebe nd? bi na ya. Mgbe oge b? nd? nwara Fumo na-ezigh? ezi ?z?, b? ?n?n? nke ga-eduga g? b?gh? Fumihazusa ?z?.

 

Ot? ? d?, nd? mmad? nk?t? na-ap?gh?-enwe ike inweta ozi si nlek?ta spirit, ? b?gh? ?j? nd? litchi na psychic.

 

na-amas? nwere a ime mm??, e nwegh? uche na-ar?? ?kachamara na dib?a afa

 

d? iche nke mm?? na ?gba afa na-eme anwansi na dib?a afa ihe d? iche mere mara nke ma na-ekwu na e nwere mkpa ebe, mgbe ar?? e nwere ihe nsogbu nyochaa, na mb?, na-ar?? ha ka ha t?lee nsogbu ka ha appraised na psychic uba afa, na e nwegh? uche na niile.

 

N'ezie, a p?r? ?dabere na az?za na-ap?gh? nwetara enwegh? na-aga ka k?r?.

 

spirit ?h?? nwekwara a na-disengaged ka ?gba afa

 

mm?? b? ike oru ngo d? ka ihe oyiyi nke ?wa nke na-ad?gh? yiri ka uche nke na-eme anwansi. N'agbanyegh? na ? b? na ?n?d? ?kp? party na psychic epup?ta, mm?? b? ike, kar?s?a-ewu ewu scry na a ekwent? n'?k? ?d?nihu.

 

Ot? ? d?, e nwere onye iche d? na video na-egosip?ta, dabere na ndak?r?ta na wavelength nke psychic alo onye, ??iji na-ma ? b? enwegh? ike ?h? nke ?ma, i nwere ike na-ab?a anya mwute ikwu na.

 

a n'ezie psychic si w?fr? w?n T, d? nn?? n'ihi na n'?z? ap?tachagh? na anwansi nke ad?gboroja. N'ihi na ? b? mgbak? na mwep? data na-akwanyere

 

uba-?ma ?wet, n'ezie, ? b? eziokwu na 100 percent. P?a ebe a na-ekwu na n'ihi na mkpu, ap?tachagh? dib?a afa b? a ad?gboroja.

 

maka ak?k? na-ad?gh? mkpa na ozi, d? ka ?b?ch? ?m?m? na mm??

 

litchi b? hotara na mb? n'okporo ?m?, n'ihi na ? b? omume nke na-egosip?ta a video on a uche nke maara ihe gbasara mm??, ? d?gh? ach? ka nd? data, d? ka ?b?ch? ?m?m? nke oge nke.

 

psychic b? mgbe ka nwere a-enyo any? enyo image, e nwere nn?? ?m?iko, ma d? mwute ikwu na n'ezie ad?gboroja na ad?gboroja gbasara mm??, na nd? d? ot? scammers ad? ?f?d? ga-ab? eziokwu. Iji ga-gh?gburu na

 

ad?gboroja, d? ka otu ?z? na-?n? ma ma ? b? a ezigbo ihe gbasara mm??, "nd? na-an? data nke ?b?ch? ?m?m? b? echeghi" E nwere nd? na. Ot? ? d?, m? onwe m na-emegide nke a echiche. Mgbe eji nwekwara

 

ime mm?? anya nke ike, na-eji ?b?na mgbak? na mwep? data, ma psychic onye ga na-agbal? gakwuru si usoro nke (onye na-ah? akaraka) nwekwara ad?.

 

mm?? site b?gh?kwa wavelength, b? na e nwere unevenness na ?d?d? nke video. ? b? ya mere na-eme ka nd? t?lee iji mgbak? na mwep? data na inyeaka n'?z? any? kweere na ? na-eme uche.

 

Ke adianade do, ?f?d? anwansi na onye nwetara nd? data, d? ka ?b?ch? ?m?m? na aha na-agh? ihe doro anya na-ad? mfe ?h? video.

 

N'ezie, d? ka a ?z? na-agwa ma ma ? b? a ezigbo ihe gbasara mm??, na ma ma ? b? na-ege nt? ?b?ch? ?m?m? na litmus akw?kw?, o yiri ma na e nwere ?f?d? mmet?ta. Ot? ? d?, na aka nke ?z? na any? d? ime na-nd? d? ot? ah? ?d? ihe ize nd? nke mbenata zutere nke ohere nke a maara ihe gbasara mm??.

 

Ya mere, ma nd? maara ihe gbasara mm?? b? ma n'ezie ma ? b? ad?gboroja, b? ka m na uche b? na ma na-ekwes?gh? ?ga gwa na a d? iche iche nwale axis.
D_
Ya mere, ma nd? maara ihe gbasara mm?? b? ma n'ezie ma ? b? ad?gboroja, b? ka m na uche b? na ma na-ekwes?gh? ?ga gwa na a d? iche iche nwale axis.
D_
Ya mere, ma nd? maara ihe gbasara mm?? b? ma n'ezie ma ? b? ad?gboroja, b? ka m na uche b? na ma na-ekwes?gh? ?ga gwa na a d? iche iche nwale axis.