Sedema ku ji bo p??niyara ku ruh?n dest?d telefon? Wikimedia Appraisal (nirxandina telefon?)

Di gotarek? de ji pispor? v?zyona ruhan?, serdana original der?n?, l? e w?neyek? y?n ku di aheng rew?ek drifts tengezar? kirin, li wir j?, ew her tim li doza di prat?k? de ne.

 

li ser telefon? ji bo psychics ? me fal-teller bi mamost? de nirxandina Litchi e j? gelek. Eger tu bi kar xizmeteke nav?

 

telefon? fal-j?, p?kan e ku a hebe vegere peywend?y? bi mamostey? psychics ku di telefon? site fal-jimartin, tu dikar? nirxandina v?zyona giyan? y?n bi telefon? bist?ne.

 

yekem ti?t? ku cihek? bi nav? v?zyona ruhan?, heta li cih?n d?r ji, ji ber ku ti?tek? wiha ye ku dikare bibe, eger qab?l?yeta wan heye ku projeya wan kes?n ku li fikra der?n? xuya ne.

 

sedemeke ji bo p??niyar a telefon? fal-ji nirxandina v?zyona ruhan? Most ji al?kar?y?n sosyal? y?n bikaran?na

 

telefon? fal-e, ji ber qal?teya psychics ne di asteke diyar de kef?l? an b?tir.

 

li v? malper?, di heman dem? de em p??niyar di malper? de ji telefon? fal-ku Vernis, der?n? an fal-teller ku di Vernis jimartin bi r?jeya pass ji% 3 an k?mtir ji audition ?ikandin, ji ber ku ew bi ten? gel?-?iyana bilind e, Ev binp?kirin?n ba?tir ji bo Litchi bo psychics ku nizanin ku kesek li ber bipirsin.

 

Li gel e, her weha dibe ku di bin tes?ra kes, y?n wek fraudsters li kes? ku ?dia dikin ku be psychics ? dengb?jan, dewlemend?ya hene.

 

bikaran?na vegotina ji y?n weha xwendin sar x?rnexwaz, dest?r ji ewleb?na bi RAA e, bi r?ska ku yan j? firotina h?sey?n a option biha z?detir heye.

 

din j?, taybetiya di rew?a ps?koloj?k girt ku b?h?v? ya bi RAA y?, ji at derxistin da ku ne bi zirara z?detir dilrewk? biryara normal, brainwashing an, j? bi sifir psychics t?j hewl didin ku kontrola hi? Ev rastiyek e.

 

v? xal? de, ji ber ku muayene hene, eger numreya telefon? fal-, wek ku min ber? j? hatiye gotin, ev der?n? mail?n rehet License de derbasdar e e mekan?zmek? ji hol? b? rakirin j? hene.

 

di war? avakirina t?kiliy?n bawer? bi der?n?, inkar nake, ku demeke kurt e, deqeyeke r?-bi-r? nirxandina hene, eger te xist been a der?n? bi sidq? li r?y?-to-r?y? nirxandina j?, ew dikare li pi?trast b?tir bi ?id encama ji ber ku, eger nirxandina v?zyona ruhan? y? yekem e, yekem wisa xuya ye, gelo qenc e, ku bizanin v?zyona ruhan? bib?ne di nirxandina telefon?.