D'Differenz vun geeschtege Visioun a geeschtege Berodung

W?sst Dir d'Differenz t?schent de geeschtege Visioun a geeschtege Berodung?

 

souwuel well et een ass, datt ganz ?hnlech ass, ass duercherneen br?ngen uf?lleg fir, och wann net d'Differenz w?ssen, m? et ass net sou eppes w?i Ierger do weider, hu mer soe komment?iert. Zum Beispill, wann de Gebrauch vun esou

 

Telefon R?ichtum-soen, wat ass besser ?re Problem ass dass Dir frot de S?ilen Expert Meenung Vue, mengen ech et best?mmt h?lleft ob m?i vun geeschtege Berodung ass gutt.

 

geeschtege Visioun a geeschtege Berodung brauchen och ee soen

 

geeschtege Visioun och geeschtege Berodung, ass eng Technik Saachen w?i sechsten S?nn vun R?ichtum-tellers an R?tsel vum Deep benotzt muss soen gin . Asw oder un der feieren Consultatioun d'Message aus dem Erz?iungsberechtegten Geescht iwwerdroen, dat ass eng typesch Beispill.

 

geeschtege Visioun och w?i och geeschtege Berodung, wa b?id soen hunn muss, R?tsel vum Deep ass de geeschtege Visioun ze ?ben, ass eng aner Saach als Beruff am spirituellen Conseiller vun der geeschtege Berodung maachen.

 

souwuel speziell Qualifikatioun ass net n?ideg, m? souwuel de Aarbecht do ass e b?ssen ?nnerscheed.

 

sch?ngt der Organisatioun ginn, datt eng Zort Zertifikatioun an Test ※ ass maachen, m? et sch?ngt m?iglech gin pochen soen a geeschtege Conseiller ouni hinnen och gin.

 

?nnerscheed vun soen a geeschtege Conseiller Aff?r

 

kritt de Message vu souwuel de Geescht Welt, ass d?i selwecht an datt si w?schen an Fro, ass d'Aarbecht vum R?tsel vum Deep eng Zort vu als an Aktioun g?int S?ilen ze maachen. Zum Beispill, an w?i bedrunn an Oharai, dass ech aus der hallef-Verstuerwen ass lanc?iert ginn eent vun de R?tsel vum Deep vum Betrib.

 

geeschtege Conseiller vun der Entreprise ass streng an der Z?it e Message vum Geescht Welt ze w?schen ze Fro, et ass ?r Aarbecht der Consultatioun d'gl?cklech duerch Dialog ze Guide. Snuggle Konsultatioun d?i, lauschteren der Geschicht, vun der Geschicht ass, datt ech de R?ck vun der Consultatioun d'Press w?ert.

 

Dat ass den Haaptgrond ?nnerscheed t?scht dem soen a geeschtege Conseiller.

 

soll an entweder vun der soen a geeschtege Conseiller zu verbonn gefrot ginn

 

wat ubruecht ass mat jidderengem ?re Problem ze consult?ieren, ech mengen ech vun villen F?ll verluer kr?ien.

 

speziell, wann eppes S?ilen wann haat gin fonnt, wann et ass kloer ze gesinn, datt S?ilen leider Leed, oder als ass seng h?ich Potential ginn, ass bedrunn an Oharai Dir braucht also mer elo e soen fueren.

 

Leit d?i S?ilen weess net souguer ob se haat sinn, m? w?sst net, dass d'Beispiller an geeschtege Welt, wann n?ischt mee de Geescht ass w?i deet, an d'Plaz vun geeschtege Conseiller.

 

am spirituellen Conseiller gekuckten froen, datt et Geeschter gin kann et gesinn kann dass haat hun, k?nnt dir gefrot ginn Expert Meenung bei engem sp?ider Datum gin er?m soen.

 

bedrunn an Oharai kann soen ass, well et ass och, datt Dir e spirituellen Conseiller sinn pochen fir de frontage vun der Aarbecht ze Erh?ijung, an deem Fall k?nnt dir gebass gin iwwer bedrunn an Oharai op der Plaz ze consult?ieren.

 

 

 

Wien ?re Problem ze sinn, wat ass ad?quat ze consult?ieren, mengen ech sin oft verluer kr?ien.

 

speziell, wann eppes S?ilen wann haat gin fonnt, wann et ass kloer ze gesinn, datt S?ilen leider Leed, oder als ass seng h?ich Potential ginn, ass bedrunn an Oharai Dir braucht also mer elo e soen fueren.

 

Leit d?i S?ilen weess net souguer ob se haat sinn, m? w?sst net, dass d'Beispiller an geeschtege Welt, wann n?ischt mee de Geescht ass w?i deet, an d'Plaz vun geeschtege Conseiller.

 

am spirituellen Conseiller gekuckten froen, datt et Geeschter gin kann et gesinn kann dass haat hun, k?nnt dir gefrot ginn Expert Meenung bei engem sp?ider Datum gin er?m soen.

 

bedrunn an Oharai kann soen ass, well et ass och, datt Dir e spirituellen Conseiller sinn pochen fir de frontage vun der Aarbecht ze Erh?ijung, an deem Fall k?nnt dir gebass gin iwwer bedrunn an Oharai op der Plaz ze consult?ieren.