D'Differenz vun geeschtege Visioun a Perspektiv

W?sst Dir d'Differenz t?schent de geeschtege Visioun a Perspektiv? Zanter

 

Wierder och ?hnlech sinn, m? ass konfus, well de spirituellen Visioun a Perspektiv eppes anescht ass, loosse Recap d'sou w?i gebass gin onweigerlech d'Differenz ze soen.

 

a geeschtege Visioun fir

 

?ischt geeschtege Visioun, m? huet an d?sem Site beschriwwen ?mmer ginn, w?erte mir nach eng K?ier erkl?ren. Vun

 

soen a geeschtege Visioun, soll d'Welt net virun allem am Gehir vun R?tsel vum Deep gesi ginn, datt, bis Projet an visualis?ieren ass e spirituellen Visioun Expert genannt ze soen, wat et an Froen spigelt ass .

 

Speziell, spigelt de Erz?iungsberechtegten S?ilen vun der Konsultatioun ass, dat sch?ngt et vill sinn, dass de Message vun do un Aarbechtsk?ften kritt. Soen, d?i Dir do de Message aus dem Erz?iungsberechtegten Geescht dob?i ze w?schen.

 

Erz?iungsberechtegten Geescht jiddereen ze hunn, m? mir no der Zukunft vun hire Leit zu enger m?i besser e Message eraus fir Tipps, sinn mer kee soen, well Dir net de Message direkt kr?ien kann, soen Dir kritt e Message der litchi verbonn pers?inlech ze froen.

 

et duerch, zum Beispill, am richtege Gefiller a Gedanken vun der Luucht vun der Mann, k?nnt Dir d'Informatiounen kr?ien, datt net urspr?nglech heescht ersch?ngen.

 

ass eng Perspektiv

 

geeschtege Visioun, w?i d'Gefill vun der Message an Absicht vun der aner Partei aus der Erz?iungsberechtegten S?ilen, Well d'Kraaft vun der onsichtbar gesinn, ass de Sujet vun Perspektiv ginn wat urspr?nglech g?if sch?ngen, kierperlech et ass eppes.

 

zum Beispill, well s?i w?it ewech vun laang Distanz Relatioun ass, an e puer vun der Form, datt eigentlech pr?sent ass, m? Dir k?nnt dat an enker Faarwe gesinn, kann net gesinn ginn well Dir w?it ewech sinn.

 

an d?ser Aart a Weis, kann net w?it ewech gesi ginn, genannt der Perspektiv vun der Muecht ze gesinn wat kann net vun eppes gesinn gin gespaart fir goufen. Oder, vl?icht w?llt Iech oder engem w?i Erfindungen ukuckt ruffen, Erfindungen ukuckt, clairvoyance.

 

ass hien dee w?it ewech ass, m? wou an wou esou gelooss w?i aus dem ausserhalb vun gesinn wat Doud g?tt ka gesi ginn, w?i a sengem Psychologie an Gedanken bei d?r Z?it, ass net siichtbar ass onsichtbar fir d'Aen et ass net.

 

Dat ass d'Differenz t?schent der gesch?tzte geeschtege Visioun an Perspektiv.

 

wann anst?nneg de spirituellen Visioun a Perspektiv Well

 

geeschtege Visioun an Perspektiv ass ganz verschidden Muecht, je der soen benotzt, ginn et Leit, d?i kann een n?mme Perspektiv mat Leit, d?i n?mme geeschtege Visioun kann. Ass net m?nschlech wann Problemer d?i souwuel geeschtege Visioun a Perspektiv ginn, m? wann et n?mmen eng oder d?i aner vun der soen sinn, ginn net an z'?nnerscheeden net Ierger no.

 

w?i uewe beschriwwen, d'Situatioun w?i hien an Objeten, d?i w?it ewech sinn, wann vu baussen gekuckt, wann Dir d?i konkret Saach, w?i kann och op ?r eegen gesi ginn ze gesinn w?llt wann Dir an situ Perspektiv ginn, vu sengem Geescht w?i real Absicht, d?i an ass, mer elo de spirituellen Visioun verbonn wielen Wann Dir d'Saache w?ssen, w?llen dass zu bloussem onsichtbar sinn.

 

geeschtege Visioun ass heiansdo w?icht

 

Wann am Zweiwel oder geeschtege Vue oder Perspektiv, m? Dir k?int w?llen oder net dir soll ech Tazunere der Original soen d?i souwuel kann, Saach geeschtege Visioun, Consultatioun d'Onbedenklechkeet an Wellel?ngt als soen genannt an e puer, do sinn eenzel ?nnerscheeder am Video am Gehir ugewisen gin, et ass och eng sch?in Utsushidase net de Fall. Wann Dir der

 

sou vill best?mmen w?i m?iglech h?ich S?ilen Visioun Gesiichtspunkt vun Wahrscheinlechkeet S?nger, muss dir och d'Onbedenklechkeet vun der F?hegkeet vun R?tsel vum Deep betruecht w?i och ?r eegen. Saach "well et souwuel de spirituellen Visioun an Perspektiv ass, nee, wann dir prob?ieren de ●● Enseignant ze froen" och

 

dass, am schl?mmste ass ●● Enseignant an ?r Onbedenklechkeet, d'Resultater vun de Geescht Visioun verbonn ass zouverl?isseg et ginn net.

 

wann, et ass och wichteg, engem Enseignant ze fannen der Onbedenklechkeet ze treffen an esou net n?mmen e spirituellen Visioun Wellel?ngt.