Dvasinio ir vizijos perspektyvos skirtumas

Ar ?inote, tarp dvasinio ir vizijos perspektyvos skirtumas? Nuo

 

?od?iai taip pat yra pana??s, ta?iau yra paini, nes dvasinis vizija ir perspektyvos yra ka?kas skiriasi, tegul Priminti taip, kad b?t? galima tvirtai pasakyti skirtum?.

 

ir dvasinio vizija

 

Pirmosios dvasin?s vizijos, bet buvo apra?yta ne kart? ?ioje svetain?je, mes v?l paai?kinti. Iki

 

psichinio ir dvasinio vizija, kad pasaulis negali b?ti vertinamas pirmiausia atsi?velgiant ? psichikos, kad projektas ir vizualizuoti smegenyse, vadinamas dvasiniu vizija ekspertas pasakyti, kas atsispindi ten klausime ,

 

Tiksliau, atspindi "The Guardian" dvasias konsultacij? s, atrodo, yra daug, kad gauna prane?im? sklindan?ius i? ten. Telepatija, kurie daro jus perteikti ?ini?, gaut? i? glob?jas dvasia.

 

glob?jas dvasia tur?ti kiekvienas, bet mes irtis ?inut? reguliuojant jos ?moni? ateit? labiau geriau, mes ne telepatija, nes j?s negalite gauti prane?im? tiesiogiai, telepatija gaunate prane?im? pra?yti Litchi ?vertinti asmeni?kai.

 

j?, pavyzd?iui, ? tikruosius jausmus ir prot? nuo ?mogaus ketinimus, galite gauti informacijos, kuri n?ra rodomi prad?i?.

 

yra perspektyva

 

dvasinis reg?jimas, kaip antai prane?imo ir ketinim? kitai ?aliai i? sarg? dvasi? jausmas, kadangi matau nematoma j?ga, tapo perspektyvos dalykas yra tai, k? b?t? i? prad?i? atrodo, fizinis tai yra ka?kas.

 

pavyzd?iui, d?l jo toli tolimojo santykius yra, kai ? form?, kuri yra i? tikr?j? yra, bet j?s galite matyti j? dedamas arti, negali b?ti vertinamas, nes esate toli.

 

?iuo b?du, negali b?ti vertinamas toli, vadinamas galios perspektyv? pamatyti, kas negali b?ti vertinamas, buvo u?blokuotas ka?k?. Arba, galb?t nor?site arba skambinkite pavyzd?iui, nuotolinio per?i?rai, nuotolinio per?i?rai, ai?kiaregyst?.

 

yra tas, kuris yra toli, bet kur ir kada toks elgesys, kaip matyti i? to, kas yra mirtis gali b?ti vertinamas, pavyzd?iui, jo psichologijos ir proto tuo metu i?or?je, yra nematomas nematomas akiai n?ra.

 

Tai tarp apytiksl? dvasin?s vizijos ir perspektyvos skirtumas.

 

, jei tinkamai naudojamas dvasin? vizij? ir perspektyv? Nuo

 

dvasin?s vizijos ir perspektyvos yra visi?kai kitokia talpa, priklausomai nuo psichikos, yra ?moni?, kurie gali tik perspektyva su ?mon?mis, kurie gali b?ti tik dvasinis reg?jimas. N?ra ?mogaus, jei problemos, kurios gali b?ti tiek dvasin? vizij? ir perspektyv?, bet jei yra tik vienas ar kitas i? psichikos, nevir?ijama ir nei?skiria pagal b?d?.

 

kaip tik apra?yta, situacij?, pavyzd?iui, jis ir objekt?, kurie yra toli, kai ?i?rima i? i?or?s, jei norite pamatyti faktin? dalyk?, pavyzd?iui, taip pat gali b?ti vertinamas d?l savo, jei j?s einate ? situ perspektyvos, jo proto pavyzd?iui, nekilnojamojo ketinim?, kuris yra, tegul pasirinkti dvasin? reg?jim? vertinim? Jei norite su?inoti, kas yra nematoma plika akimi.

 

dvasinis reg?jimas kartais nukrypsta

 

Jei abejojate ar dvasin?s nuomone ar po?i?riu, ta?iau galb?t nor?site ar ne j?s tur??iau Tazunere original? Psychic kurie abu gali dalykas vadinamas dvasinio vizija, konsultacij? suderinamum? ir bangos kaip psichikos kai yra individual?s skirtumai vaizdo, kuris bus rodomas smegenyse, taip pat yra gra?us Utsushidase ne tas atvejis. Jei nustatyti

 

kiek ?manoma pataikyti geros nuotaikos vizija ?vertinti tikimyb?, taip pat turi atsi?velgti ? i? psichikos geb?jimas, taip pat savo suderinamum?. Dalykas ", nes ji yra tiek dvasin?s vizijos ir perspektyvos, Ne, jei j?s bandote paklausti ●● mokytoj?"

 

taip pat manau, kad blogiausiu atveju yra ●● mokytojas ir j?s? suderinamumas, Dvasios regos vertinimo rezultatai yra patikimas ji netampa.

 

, jei tai taip pat svarbu rasti mokytoj? susitikti suderinamum? ir bang? ilgio, nes ne tik dvasin? vizij?.