Skirtumas tarp dvasin?s vizijos ir paskirstymas

Ar ?inote, tarp dvasinio ir vizijos nuvedimo skirtumas?

 

Abu link? nesuprasti, nes jis yra vienas, kad yra labai pana??s. Leiskite Priminti trumpai ?ia.

 

yra dvasinis reg?jimas

 

Kas yra dvasinis reg?jimas. Daug kart? ?ioje svetain?je, taip pat apra?oma, bet psichinis ir dvasinis reg?jimas atspindi savo proto atvaizd?, yra technologija, kuri per?i?r?ti pasauliui, kad negali b?ti vertinamas. Kaip rezultatas, gauna prane?im? i? glob?jas dvasia, j?s galite pasakyti, klausimas.

 

The Guardian dvasias, tie, kurie yra visiems, yra buvimas, kad bus apsaugoti savo ?mones gyvenim?. Tai buvimas, kad bus ?sp?ti, kai bandote Susumo neteisinga kryptimi, bet n?ra ?kv?pimo ir psichiniai mus paprasti ?mon?s negal?s gauti prane?im?. ME pasakyti gaunate j? vietoje yra dvasinio vaizdas, yra psichinis.

 

dvasinis reg?jimas, priklausomai nuo bangos ilgio ir psichikos konsultacij? asmens suderinamumo, yra nelygios (individual?s skirtumai) ? vaizdo ?ra??, kuris bus rodomas, buvo, kad gali nepasirodyti ai?kus.

 

suderinamumas yra geras, bet yra ten ir gali b?ti geb?jimas telepatija, tod?l jums gali kitaip pleiskanoti, d?l avarijos atveju, tam tikra prasme, pavyzd?iui, ?eimos gydytojai, geras suderinamumas dvasi? taip pat b?t? gerai, kad rasti galimyb? ?mogui.

 

akys asmens, kuris pasirod? prie?ais yra "ne twin siel?", "Did you mean, ?is asmuo yra mano sielos draugas?" i? laiko a? maniau, kaip, teko tur?ti ger? suderinamum? su psichikos ? praleisti progos.

 

, nukreipiant

 

Kita vertus, nukreipimas taip, kad atitikt? radijo da?ni?, atsi?velgiant ? adresat? ? pasaul?, kuris neatrodo atitikt? asmens bangos ir energij?, bang?, tai yra ry?i? technologijos.

 

priek? imtis kontakt?, pavyzd?iui, yra didesnis savitarna (auk?tos matmen? sau).

 

tai Kalb?damas auk?tos matmen? save, bet bus sunku atstovavim?, manau, kad tai lengva suprasti, jei tai yra ?manoma, kad trumpas laikomas jo laikas gra?us tonas.

 

tam tikr? prie?as?i? a? ne?inau darb? ir meil? yra taip pat Top forma pajamos Jis nor?jo b?kl?, j? pa?i?, kai j?s einate, k? gerai, net daro rat?, pavyzd?iui, eiti, tai didesnis savaime.

 

Auk?tasis Savaranki?kai yra kvestionuojamas yra ?moni? pas?mon?, pasteb?site, kad prane?imo ar kelrodis nat?ra i? savo laik? yra geras tonas iki susipa?inimo ten.

 

Be to, j?s ar taip pat vadinama nukreipti prieig? prie Akashic ?ra?o.

 

Akashic ?ra?as ir yra, informacijos ir emocijos vis? r??i? nuo visatos organizmams, atminties prad?ioje ir buvo vieta, kuri buvo ?ra?yta (ne fizin? vieta nekilnojamojo), pavyzd?iui, bibliotekoje, internete debesis atsi?velgiant ? tai, jis prisi?m? b?t? lengviau vaizdas.

 

ten bus prieig? prie praeities gyvenimo ir ?mogaus siela b?t? susir?pin?, misija, gal?site prieiti prie ?vairi? informacijos, pavyzd?iui, likim?.

 

mums papasakojo atsisi?sti reikiam? informacij? jums i? Akashic ?ra?o nukreipdama valios channelers ir psichik?.

 

Reik?t? pa?ym?ti, kad nuo darb? klasifikacija yra labai miglota, net jei ne visada teigdamas channeler, dvasin? patar?jas ir psichik?, jums gali b?ti nukreipti ?moni?, kurie teigdamas b?r?ja. _
tai Kalb?damas auk?tos matmen? save, bet bus sunku atstovavim?, manau, kad tai lengva suprasti, jei tai yra ?manoma, kad trumpas laikomas jo laikas gra?us tonas.

 

tam tikr? prie?as?i? a? ne?inau darb? ir meil? yra taip pat Top forma pajamos Jis nor?jo b?kl?, j? pa?i?, kai j?s einate, k? gerai, net daro rat?, pavyzd?iui, eiti, tai didesnis savaime.

 

Auk?tasis Savaranki?kai yra kvestionuojamas yra ?moni? pas?mon?, pasteb?site, kad prane?imo ar kelrodis nat?ra i? savo laik? yra geras tonas iki susipa?inimo ten.

 

Be to, j?s ar taip pat vadinama nukreipti prieig? prie Akashic ?ra?o.

 

Akashic ?ra?as ir yra, informacijos ir emocijos vis? r??i? nuo visatos organizmams, atminties prad?ioje ir buvo vieta, kuri buvo ?ra?yta (ne fizin? vieta nekilnojamojo), pavyzd?iui, bibliotekoje, internete debesis atsi?velgiant ? tai, jis prisi?m? b?t? lengviau vaizdas.

 

ten bus prieig? prie praeities gyvenimo ir ?mogaus siela b?t? susir?pin?, misija, gal?site prieiti prie ?vairi? informacijos, pavyzd?iui, likim?.

 

mums papasakojo atsisi?sti reikiam? informacij? jums i? Akashic ?ra?o nukreipdama valios channelers ir psichik?.

 

Reik?t? pa?ym?ti, kad nuo darb? klasifikacija yra labai miglota, net jei ne visada teigdamas channeler, dvasin? patar?jas ir psichik?, jums gali b?ti nukreipti ?moni?, kurie teigdamas b?r?ja. _
tai Kalb?damas auk?tos matmen? save, bet bus sunku atstovavim?, manau, kad tai lengva suprasti, jei tai yra ?manoma, kad trumpas laikomas jo laikas gra?us tonas.

 

tam tikr? prie?as?i? a? ne?inau darb? ir meil? yra taip pat Top forma pajamos Jis nor?jo b?kl?, j? pa?i?, kai j?s einate, k? gerai, net daro rat?, pavyzd?iui, eiti, tai didesnis savaime.

 

Auk?tasis Savaranki?kai yra kvestionuojamas yra ?moni? pas?mon?, pasteb?site, kad prane?imo ar kelrodis nat?ra i? savo laik? yra geras tonas iki susipa?inimo ten.

 

Be to, j?s ar taip pat vadinama nukreipti prieig? prie Akashic ?ra?o.

 

Akashic ?ra?as ir yra, informacijos ir emocijos vis? r??i? nuo visatos organizmams, atminties prad?ioje ir buvo vieta, kuri buvo ?ra?yta (ne fizin? vieta nekilnojamojo), pavyzd?iui, bibliotekoje, internete debesis atsi?velgiant ? tai, jis prisi?m? b?t? lengviau vaizdas.

 

ten bus prieig? prie praeities gyvenimo ir ?mogaus siela b?t? susir?pin?, misija, gal?site prieiti prie ?vairi? informacijos, pavyzd?iui, likim?.

 

mums papasakojo atsisi?sti reikiam? informacij? jums i? Akashic ?ra?o nukreipdama valios channelers ir psichik?.

 

Reik?t? pa?ym?ti, kad nuo darb? klasifikacija yra labai miglota, net jei ne visada teigdamas channeler, dvasin? patar?jas ir psichik?, jums gali b?ti nukreipti ?moni?, kurie teigdamas b?r?ja. 0D_ Auk?tasis Savaranki?kai yra kvestionuojamas yra ?moni? pas?mon?, pasteb?site, kad prane?imo ar kelrodis nat?ra i? savo laik? yra geras tonas iki susipa?inimo ten.

 

Be to, j?s ar taip pat vadinama nukreipti prieig? prie Akashic ?ra?o.

 

Akashic ?ra?as ir yra, informacijos ir emocijos vis? r??i? nuo visatos organizmams, atminties prad?ioje ir buvo vieta, kuri buvo ?ra?yta (ne fizin? vieta nekilnojamojo), pavyzd?iui, bibliotekoje, internete debesis atsi?velgiant ? tai, jis prisi?m? b?t? lengviau vaizdas.

 

ten bus prieig? prie praeities gyvenimo ir ?mogaus siela b?t? susir?pin?, misija, gal?site prieiti prie ?vairi? informacijos, pavyzd?iui, likim?.

 

mums papasakojo atsisi?sti reikiam? informacij? jums i? Akashic ?ra?o nukreipdama valios channelers ir psichik?.

 

Reik?t? pa?ym?ti, kad nuo darb? klasifikacija yra labai miglota, net jei ne visada teigdamas channeler, dvasin? patar?jas ir psichik?, jums gali b?ti nukreipti ?moni?, kurie teigdamas b?r?ja. 0D_ Auk?tasis Savaranki?kai yra kvestionuojamas yra ?moni? pas?mon?, pasteb?site, kad prane?imo ar kelrodis nat?ra i? savo laik? yra geras tonas iki susipa?inimo ten.

 

Be to, j?s ar taip pat vadinama nukreipti prieig? prie Akashic ?ra?o.

 

Akashic ?ra?as ir yra, informacijos ir emocijos vis? r??i? nuo visatos organizmams, atminties prad?ioje ir buvo vieta, kuri buvo ?ra?yta (ne fizin? vieta nekilnojamojo), pavyzd?iui, bibliotekoje, internete debesis atsi?velgiant ? tai, jis prisi?m? b?t? lengviau vaizdas.

 

ten bus prieig? prie praeities gyvenimo ir ?mogaus siela b?t? susir?pin?, misija, gal?site prieiti prie ?vairi? informacijos, pavyzd?iui, likim?.

 

mums papasakojo atsisi?sti reikiam? informacij? jums i? Akashic ?ra?o nukreipdama valios channelers ir psichik?.

 

Reik?t? pa?ym?ti, kad nuo darb? klasifikacija yra labai miglota, net jei ne visada teigdamas channeler, dvasin? patar?jas ir psichik?, jums gali b?ti nukreipti ?moni?, kurie teigdamas b?r?ja. 00D_
mums papasakojo atsisi?sti reikiam? informacij? jums i? Akashic ?ra?o nukreipdama valios channelers ir psichik?.

 

Reik?t? pa?ym?ti, kad nuo darb? klasifikacija yra labai miglota, net jei ne visada teigdamas channeler, dvasin? patar?jas ir psichik?, jums gali b?ti nukreipti ?moni?, kurie teigdamas b?r?ja. 00D_
mums papasakojo atsisi?sti reikiam? informacij? jums i? Akashic ?ra?o nukreipdama valios channelers ir psichik?.

 

Reik?t? pa?ym?ti, kad nuo darb? klasifikacija yra labai miglota, net jei ne visada teigdamas channeler, dvasin? patar?jas ir psichik?, jums gali b?ti nukreipti ?moni?, kurie teigdamas b?r?ja.