Nies tas-sie?eb ?wie? u d-destin fil-vi?joni spiritwali u divination jistg?u jidhru? Hit?

?afna mill-poplu ta 'l-inkwiet biex i?uru l-spiritwali evalwazzjoni vi?joni u fortuna ta' stejjer huwa dak dwar l-im?abba u ?wie?. Ikun sabi? li wie?ed jg?id li aktar minn 90%.

 

ta '?afna fosthom huwa dak li "Irrid nara l-poplu tas-sie?eb ?wie? u d-destin," "Issa nixtieq li tkun taf jekk hu ra?el ta' destin" mill-fehma Ispirtu.

 

li jkunu jafu l-poplu tas-sie?eb ?wie? u d-destin fil-vi?joni spiritwali u divination huwa possibbli

 

vi?joni spiritwali fortuna kaxxiera ma 'abbiltajiet psikika u spiritwali, jie?du l-ispirti gwardjan u l-kuntatt tal-parti l-o?ra, tisma 'l-messa??, huwa dak li jirrakkonta l-Mistoqsija.

 

ispirti gwardjan huma dawk li huma g?al kul?add, g?andhom rwol biex jipprote?u l-konsultazzjoni triq ta 'dak l-isem.

 

jew li jippruvaw biex ji??ew?u l-bniedem ?a?in, meta l-bniedem quddiem l-g?ajnejn li x'aktarx jitlef l-destin tal-persuna, huwa l-pre?enza li inti se twassal g?all-futur korretta. Jekk huwa possibbli li tir?ievi b'mod korrett il-messa?? mill

 

-ispirtu gwardjan, id-destin tal-poplu u l-futur ta '?wie?, f'xi ka?ijiet tista' wkoll tkun taf dwar l-e?istenza ta 'tali mate ru? u ru? ?emellati.

 

vi?joni Madankollu spiritwali b?ala tluq Kokoroeyo, mhuwiex ne?essarjament meqjusa li n-nies tas-sie?eb ?wie? u d-destin Ta?dit ta 'jekk li tir?ievi messa?? minn biex ispirti gwardjan Kif

 

, psikika jew fortuna-kaxxiera hija imma?ini huma mbassra fil-mo?? tag?hom stess, huwa mod komuni li tg?id dak li kien rifless hemmhekk fl-ewwel domanda .

 

imma dak abbilt? tal-imma?ini se tkun fil-qawwa ta 'psikika, anki jekk l-ebda kwistjoni kif psychics ?enwini mal-kapa?it?, min?abba kompatibilit? u tal-wavelength ta' l-tal-konsultazzjoni, inti tista 'ma tkun kapa?i li imaged suppost .

 

(imma?ini huwa mhux qawwija, b?al sew Mie ebda.) _ x000D_
minnu kien ne?essarjament titwettaq l-ispirti evalwazzjoni vi?wali, aktar milli min?abba li huwa falz psikika, anki jekk ?enwina, jistg?u jse??u Spiss ?a?a hu.

 

vi?joni spiritwali tav?ak bil-quddiem li huwa mhux biss li hit.

 

wkoll b?ala evalwazzjoni vi?joni spiritwali kienu ntlaqtu, m'hemm l-ebda tifsira jekk inti ma g?andekx il-widna ta 'konsultazzjoni li obediently jisimg?u

 

psychics u fortune tellers, il-persuna tad-destin tieg?ek, sie?eb ?wie? mhux biss tell, fl-istess ?in, inti ser tkun tag?ti me parir g?al tnejn minn nies hija marbuta.

 

Madankollu, m'hemm l-ebda relazzjoni fidu?ja ma 'g?alliem li g?andu apprezzament, jekk inkun il-kunsens jew jekk ir-ri?ultati ta' evalwazzjoni ta 'konsultazzjoni li ma ta?ixxix g?al parir skond g?alliem Ikazu, mhux lest li ja??etta, m'g?adhomx hit ta' dak tolqot ori?inarjament hija se tikseb.

 

mhumiex sodisfatti f'dan i?-?mien kien suppost li jiltaqa 'mal-poplu ta' destin, qatt ma mhux komuni issa il-ka? li ma jkunx marbut li suppost kellha tkun marbuta lilu.

 

min?abba vi?joni spiritwali huwa dak kultant come off, mhuwiex impossibbli wkoll ma nemminx bis-s?i? fil-parir tal psychics.

 

C'est pourquoi g?oli possibli psikika, issib hit psikika probabbli, jista 'jikkaw?a nemmen azzjoni huwa l-?a?a importanti. referenza

 

|