Il-vi?joni spiritwali | bbenefikawx u l-metodi, dehra, il-karatteristi?i tal-persuna li tista 'vi?joni spiritwali

Il-vi?joni spiritwali u l-vi?joni spiritwali, tirrifletti l-imma?ni g?all-mo?? tal-psikika, huwa qal li l-att tal-wiri-dinja li ma tista 'tidher. Huwa l-evalwazzjoni vi?joni spiritwali twassal il-video pro?ettat u l-messa?? hemmhekk fl-ewwel domanda.

 

Kif biex tara l-vi?joni spiritwali

-dehra tal-vi?joni spiritwali hemm f'kull persuna, imma f'bosta ka?ijiet billi, per e?empju, issir nofs g?ajnejn jew jag?lqu g?ajnejhom, il-video u imma?ini fuq id-dahar tal-kappell Utsushidasu huwa komuni. Jew li jkun da?al l-informazzjoni tal-?oss minn persuna, anke jekk mhux qrib l-g?ajnejn tieg?ek Xi nies jistg?u vi?joni spiritwali.

 

titqies fil-vista spiritwali, li jista jara Wiri affarijiet fil

dawl spiritwali huwa ispirti gwardjan tipiku.

 

kollha tal-poplu qallek li hemm spirtu gwardjan, l-ispirtu gwardjan litteralment, huwa l-ispirtu ta 'l-ordni biex tipprote?i lilek, hija ?ar?et messa?? li twassal g?al aktar tajba milli ?ajja.

 

wkoll tista 'tkun inklu?a fil-vi?joni spiritwali ti?i kkomunikata lill-persuna konsultazzjoni li jir?ievu l-messa?? (jew imsej?a wkoll b?ala djalogu ispirti gwardjan).

 

a?na li huma ukoll nuqqas ta 'ftehim, i?da huwa pjuttost ?a?a differenti li tag?mel ma ispirazzjoni qawwija b?al "ispirtu jista' jara," "ghost seta 'jara." Meta minbarra spirti gwardjan

 

, passat u futur, il-?ajja tal-passat (?ajja tal-passat) Xi nies jaraw u simili.

 

ju?aw ukoll teknika msej?a direzzjoni, hemm ukoll teknolo?ija li twassal g?ar-rekords Akashic u awto og?la.
Il direzzjoni
, sabiex jaqblu mal-kanal, huwa l-att ta 'affarijiet flimkien, b?al frekwenza mew?a. rekord

 

Akashic U, l-affarijiet fil b?al mu?ew-librerija fil-passat, pre?ent u futur ta 'dawk kollha pre?enti fl-univers kollu ?ie rre?istrat (ta' g?ajnejn naturalment, mhux vi?ibbli g?all-g?ajn), l-sess oppost li tkun inkwetat dwar minn hemm passat jew attwali, jew jara l-futur, inti tista 'pull l-informazzjoni, b?all-issa tas-sentimenti.

 

Il awto og?la, i?da jfisser li high-dimensjonali innifsek litteralment, u jg?idu ftit aktar fa?li biex jinftiehem, na?seb li inti ser ta?seb li inti ta 'meta huwa a?jar kundizzjoni. Meta

 

jmorru tajjeb anki jekk dak li, b?al xog?ol u l-im?abba reb?et totalment, huwa tieg?u stess fil-?in ta 'l-istat invincible.

 

min?abba li l-awto og?la mhux se jkollhom xi ?add, mill-fehma Ispirtu (kanali), twassal g?all-awto og?la, jew inti tista 'tir?ievi messa??i u pariri mill g?olja dimensjonali yourself.

 

u messa??i min gwardjan mod ispirtu view, rekords Akashic minn jidderie?i De, jir?ievi messa?? mill-Awto Og?la, e??, huwa l-evalwazzjoni vi?joni spiritwali huwa li tg?id lill-Mistoqsija.

 

karatteristika ta 'nies li jistg?u vi?joni spiritwali Jekk huwa vi?joni

spiritwali, imma hemm ukoll l-opinjoni li huwa importanti intrinsika psikika imwielda b'Mard, hemm ukoll il-fehma li sabiex huwa vi?joni spiritwali fit-ta?ri? akkwistati.

 

Hemm ukoll tnejn opinjoni, i?da l-opinjoni tal-ma??oranza li se jkun kapa?i li jkunu fil-isforz akkwistati jekk xejn.

 

naturalment, shaman jew qassis, b?al Utah u itaconate, aktar mill-persuni li twieldu u trabbew ?o familja ta 'psychics spiss ispirazzjoni hija b'sa??itha, i?da huwa ?afna drabi huwa mbierek kapa?it? intrinsika, mhux ne?essarjament biss li huwa mhux stabbilita.

 

hemm differenzi individwali fil qawwi g?all dg?ajjef psikika, jew biss ikollhom nies tag?hom stess li ma avvi?-persuni li avvi? l-psikika, kul?add mhux se jkollhom l-aktar jew anqas psikika.

 

Barra minn dan, li jistg?u Ikkunsidra vi?joni spiritwali jekk ?ejjin minn. (Minflok tista, suxxettibbli li tkun tista ')

 

? ispirazzjoni kon?enitu qed ji?i nies qawwija

 

? psychics tal-familja imwielda u mrobbija nies

 

? mg?obbija ma' nies ta 'ta?ri? miksuba

 

? b?al esperjenzi kwa?i mewt (li wander-xifer ta 'mewt fl-in?ident jew mard), ja??ettaw obediently ming?ajr sens ta' ?sara u s-suspetti kontra nies

 

? dinja spiritwali li l-ilbies l-ispirazzjoni g?all-fruntiera l-opportunit? ta 'xi ?a?a wkoll se tintrodu?i b?al li persuna

 

nies li ma jistg?ux ji?u vi?joni spiritwali fuq l-o?ra, jaffettwa ?a?in stil ta '?ajja fil-vi?joni spiritwali jista.

 

? "ri fl-ikel u addittivi ippro?essat qed jie?du l-uniku prodott

 

? dejjem jbatu minn xi tip ta 'stress

 

? ebda post naturali,

 

100% li hija g?amet fil-mew? elettromanjetiku, b?al apparat domestiku ksur huwa kwa?i impossibbli li din hija tant, i?da dan il-fattur kien ukoll qal li jaffettwaw mhux tajjeb g?all-vi?joni erwie? u psikika.
_x000 D_

biex hija kif huwa li ssir l-metodu vi?joni
spiritwali kif huwa vi?joni spiritwali, biex jikkalma l-ispirtu fl-ewwel nofs ta 'g?ajn, b?all-qari l-imma?ni tad-dahar tas-g?ajn, huwa ?eneralment qal li metodi g?andhom Iva, i?da l-mod biex imorru g?ax huwa kull persuna, min?abba jittallbu isibu u g?alhekk tg?idli xi ?a?a b?al g?alliem fdati huwa l-a?jar mod. Jekk ikun hemm psychics

 

b?all-familjarit? familjari, inti tista 'tisma lill-poplu.

 

wkoll psikika min qed jag?mel l-evalwazzjoni vi?joni spiritwali, mhux biss lilu nnifsu ilu attiv b?ala attur, jew kien involut f'attivitajiet li jg?allmu workshops u konferenzi, u b'mod vi?ivi spiritwali fil seminars, e?? ?a?a hu.

 

ewwel, jittallbu g?id lin-nies ta 'ppruvati, g?andu jibda mill-fatt li jippruvaw jimitaw il-triq jg?idu, huwa l-a?jar mod hekk li huwa vi?joni spiritwali.

 

li wara l-vi?joni spiritwali Sempli?ement min?abba

vi?joni spiritwali, huwa l-att tal-wiri-dinja e?empju, huwa mag?ruf b?ala Ganoderma li jkun jidher li g?adda. Mela jekk ikun hemm xi problemi, ser ikollok b?onn il-ftehim.

 

? Fejqan (Hemm ?afna tipi g?al fejqan)
? pariri spiritwali
? korrezzjoni mew?a
? a??ustament Aura
? exorcism
? Kiyoshirei
? purifikazzjoni art
? purifikazzjoni bini
- jew il-exorcism jekk is-sostituzzjoni

 

spirti ??iena tas-ispirti gwardjan kellhom pussess, jew jissostitwixxu l-ispirti gwardjan, hemm ukoll li l-prattikant, b?al skonnettjar spirtu li Toritsui l-bini hija me?tie?a. Differenti wkoll kull grad ta 'diffikult?, hemm ukoll dg?ajjef tajba billi psychics.

 

jekk, jekk inti tmur biex titlob lill-ispirti fehma opinjoni esperta, mhux biss il-poter biex tara d-dinja ispirtu, allura tal-ftehim, huwa rakkomandat li inti tag??el psikika hemm reputazzjoni g?at-trattament spiritwali.

 

M & T mid-dinja tal

vi?joni spiritwali u l-ispirtu hija invi?ibbli g?all-g?ajn, na?seb niddubita hemm ?afna. Hawnhekk huma introdotti fil Q & A format li jittellg?u l-mistoqsijiet ta 'spiss dwar vi?joni spiritwali.

 

-futur tippjana wkoll li ??id fi kwalunkwe ?in.

 

divination u l-ispirtu differenza hija li l-vi?joni?

 

min?abba fortuna ta 'stejjer, huwa jista' ji?i maqsum fi tliet tipi ta '' bok-fa?i ?ajja (neputija-I do), vi?joni spiritwali hija kklassifikata b?ala parti mill tieg?i (lili).

 

?ajja istatistika , Feng Shui, b?al l-ewwel u l-a??ar sentenza isem, huwa inti? sabiex tag?mel stima mid-data statistika.


Imbag?ad da??al il-

bok

tu?a l- ispirazzjoni, spiritwali jav?ak-fortuna.

fa?i qari tal-palm, b?all-fa?i wi??, minn fortuna ta 'stejjer li ju?aw affarijiet fi?i?i, fortuna-kaxxiera hija karta Tarot wkoll u kristall huma kklassifikati hawn.


referenza

 

 

| evalwazzjoni vi?joni spiritwali | hits u r-reputazzjoni fir-revi?jonijiet tal-ispirtu ?enwin telefon fortuna ta 'stejjer hemm -funzjoni ta

 

kien ikkwotat din it-tabella mill-pa?na sit qu??ata. G?aliex hawnhekk tmissx wkoll fuq id-differenzi ta 'fortuna ta' stejjer u l-vi?joni spiritwali, jekk jog??bok jekk ma jkunx hemm ?in tieg?ek.

 

 

1 tip ta 'fil-fortuna ta' stejjer se tkun l-vi?joni spiritwali. Sempli?iment g?aliex inti tixtieq li tag?ti me evalwazzjoni vi?joni spiritwali, inti dejjem je?tie? li tkun attenta min?abba li l-fortuna-kaxxiera ma jfissirx ikun il-vi?joni spiritwali.

 

huwa komuni li titlob lill-psikika jekk talba g?all-vi?joni spiritwali.

 

Madankollu, xi nies huma jallegaw ?ertu minkejja x-xorti-kaxxiera hija psikika, il-parir lill-persuna konsultazzjoni flimkien ma fortuna ta 'stejjer bl-u?u data statistika bl-u?u informazzjoni b?al data tat-twelid minbarra l-vi?joni spiritwali g?aliex hemm ukoll psikika li, il-per hija ejja kun ?gur sew qabel it-talba evalwazzjoni. psychics

 

u fortuna kaxxiera tal-klassifikazzjoni okkupazzjonali, peress li l-mod maqsum huwa ambigwu ?afna, ?afna inqas definizzjoni j?omm f'mo??u, huwa rakkomandat li kontroll a?jar qabel istima.

 

Ta?dit fortuna ta 'stejjer, u jien huwa psikika tal-bniedem li tista' divination ta '(I), huwa xi ?add li jista evalwazzjoni vi?joni spiritwali.

 

u l-vi?joni spiritwali -differenza ta 'perspettiva Il-perspettiva

, jekk huwa qal fil-kuntest ta 'spiritwali u psikika ji?ifieri, essenzjalment, dak li jista' jidher huwa (dak li jidher b?ala bniedem m'hemmx psikika), deher li jinqatg?u g?al dawk xi ?a?a fi?ika ebda, jew distanza ikun 'il bog?od hija l-qawwa biex tara permezz affarijiet simili invi?ibbli.

 

vi?joni spiritwali, mis-sitt sens ta 'l-psikika, i?da huwa qal li tara l-qawwa ta' l-ori?inali invi?ibbli, perspettiva hija l-qawwa biex tara affarijiet li ma tista 'tidher, i?da g?andu jkun kapa?i li tara l-ori?inali.

 

inti tista 'tg?ix b'tali arlo?? li huwa dak li qed tag?mel s'issa imma ma taqra b?al sentimenti. Is-sentiment huwa g?aliex m'hemmx ?arsa fi?ika wa?da g?all-g?ajn ori?inali. Minbarra l-perspettiva

 

, jista 'jkun hemm imsemmi wkoll b?ala "wiri mill-bog?od", "wiri mill-bog?od," "Clairvoyance".