Kaw?a tal-vi?joni spiritwali hija out'd lilek innifsek? Ir-ra?uni prin?ipali g?all-evalwazzjoni vi?joni spiritwali huwa barra

Jekk ?ejjin off dak vi?joni spiritwali hits, problema hija importanti ?afna g?all-Mistoqsija.

 

hit psikika (fortuna-kaxxiera) u xi nies qed ifittxu iddisprat g?al servizzi evalwazzjoni vi?joni spiritwali, i?da jekk jog??bok g?arfien ewwelnett l-ewwel post u l-?a?a hija li minn min?abba vi?joni spiritwali u l-ispirazzjoni fortuna ta 'stejjer. vi?joni spiritwali

 

huwa l-att ta 'wiri u video ta' l-ispirti tutur dinja u g?all-Mistoqsijiet invi?ibbli g?all-mo?? tal-psikika. Kompatibbilt? mal-konsultazzjoni psychics g?alliem li huwa min?abba d-differenza fil-wavelength, din il-video jista 'ji?ri li din ma tfittex ?ara.

 

Naturalment, l-aktar jekk il-poplu li hemm kapa?it? u l-prestazzjoni fost psychics u fortune tellers tal-g?alliem, i?da l-kapa?itajiet video bil-vi?joni spiritwali se jkunu og?la, i?da xorta ma jkollux li 100 fil-mija.

 

spiss b?ala r-ra?uni g?all-vi?joni spiritwali u l-ispirazzjoni fortuna ta 'stejjer huwa barra

 

Kif spjegat issa, vi?joni spiritwali u divination ispirazzjoni mill-kompatibbilt? tal-konsultazzjoni l fortuna-kaxxiera jew psikika jista tiddevja, i?da hemm ra?uni biex issir devjazzjoni flimkien ma 'dan.

 

huwa problema fil-ka? ta 'konsultazzjoni infushom minflok ?enb fortuna kaxxiera tal-problema.

 

"sa ●●, issa hija persuna tajba li kissru up mieg?u."

 

"I?-?wie? huwa meta avversarju 25-il sena qodma ●●"

 

"ddumx issa tal-affari"

 

e?? , psikika Na?seb jekk il-previ?jonijiet varji u pariri permezz vi?joni spiritwali, imma jekk relazzjoni fidu?ja mal-psikika hi nieqsa, inti huwa sorprendentement ?afna drabi tikkonsulta innifsu ma ssegwix dak il-parir.

 

per e?empju, "huwa issa ji?ifieri, fir-rieda reali trid ji??ew?u lilek, biss ma?mu? g?alik tat-tip li se tag?mel. Allura inti kontrih, ladarba d-distanza g?andu jitqieg?ed." sibt il-parir li g?andek.

 

Madankollu, huwa l-sentimenti favoriti u attakkat mill-bi?a 'u ansjet? li jitilqu, tkompli pamper li jkollhom ?dejn lilu, wara kollox, issir mara huwa konvenjenti, li tali kienu fallew wkoll kellem ta' ?wie? ka? ji?ri li spiss.

 

li ma jkunx qed ja?ixxi fuq il-parir ta 'fortuna-kaxxiera b?ala g?alliem g?aliex, jien futur differenti mill-futur li kelli meqjusa fil-vi?joni spiritwali se j?uru. persuna

 

lilek innifsek, b?al dik fil-tort minkejja fortuna kaxxiera kaw?a "! vi?joni spiritwali huwa barra" huwa ripetutament li ming?ajr azzjoni li titlob l-ispirazzjoni fortuna ta 'stejjer f'diversi fortuna kaxxiera fil-futur inti. Cause

 

vi?joni spiritwali huwa barra, u lanqas g?aliex inti ma tistax tkun kuntenta, fil-fatt, mhux komuni huwa l-fatt li fil tag?ha stess tieg?u jew. G?alkemm il-vi?joni spiritwali

 

mhuwiex ma?sub hits 100%, huwa kwalunkwe persuna li tiddevja wisq drabi, darba jew nuqqas ta '?tija fil myself, idejn fuq sidru Dan