Ir-ra?uni biex jirrakkomanda l-ispirti divination telefon tara Stima (stima tat-telefon)

Ta?dit ta 'espert vi?joni spiritwali, ?ar l-ori?inali psikika, i?da hemm xbieha ta' dak li jsir fil-solenni f'atmosfera ta 'tin?arr tensjoni, mhuwiex dejjem il-ka? fil-prattika.

 

fuq it-telefon lill-psychics u fortuna kaxxiera mag?na g?all-g?alliem evalwazzjoni Litchi huwa wkoll ?afna. Jekk tu?a servizz li jissejja?

 

telefon fortuna ta 'stejjer, huwa possibbli li jittie?du j?ossu liberu li tikkuntattja l-g?alliem ta' psychics li huma rre?istrati fis-sit fortuna ta 'stejjer telefon, inti tista' tir?ievi evalwazzjoni vi?joni spiritwali tal-telefon.

 

-ewwel ?a?a post imsejja? vi?joni spiritwali, anke f'postijiet bog?od minn, min?abba xi ?a?a li tista 'tkun jekk ikollhom l-abbilt? li dawk li ma jidhrux fil-mo?? tal-psikika pro?ett.

 

ra?uni li jirrakkomanda telefonata fortuna ta 'stejjer g?al stima vi?joni spiritwali ?afna mill-benefi??ji ta 'u?u

 

telefon fortuna ta' stejjer huwa min?abba l-kwalit? tal-psychics huma kollateral livell jew ?erti aktar.

 

fuq dan is-sit, i?da nirrakkomandaw-sit ta 'telefon fortuna ta' stejjer li Vernis, psikika jew fortuna-kaxxiera li huma rre?istrati fl Vernis irnexxielu jg?addi jg?addu rata ta '3% jew inqas tal-audition, min?abba li huwa biss nies kapa?it? g?olja, dan abbu?i a?jar milli titlob lill-Litchi g?all psychics li ma jafux fejn xi ?add huwa fil.

 

Barra minn hekk, hemm ukoll possibbilt? li ta?lita ta 'nies, b?all-frodi fil-persuna li titlob li jkun psychics u fortune tellers.

 

bl-u?u diskors ta 'tali qari kiesa? malizzju?i, ippermetta li jafdaw l-ta' konsultazzjoni, hemm ukoll ir-riskju li jew ibieg?u ishma g?a?la aktar g?aljin.

 

o?ra wkoll, ?a vanta?? fis-sitwazzjoni psikolo?ika li ddisprata tal-li konsultazzjoni, minn mill saq sabiex ma ulterjorment jeg?leb l-ansjet? de?i?joni normali, brainwashing jew, ukoll le ?ero psychics malizzju?i jippruvaw kontroll mo?? din ir-realt? hi.

 

il-punt, min?abba li hemm e?ami jekk is-sit tat-telefon fortuna ta 'stejjer, kif semmejt qabel, b?al psikika malizzju? hija disponibbli fil-fa?ilit? hemm mekkani?mu li ji?u eliminati.

 

f'termini ta 'bini ta' relazzjonijiet kunfidenza ma 'psikika, ma tikkontestax li ftit hemm minuta evalwazzjoni wi?? imb'wi??, jekk inti stajt hit psikika malizzju?i' evalwazzjoni wi?? imb'wi??, dan jista 'jirri?ulta konvint b'mod aktar qawwi g?aliex, jekk l-evalwazzjoni vi?joni spiritwali hija l-ewwel wa?da, l-ewwel jidher jekk huwa tajjeb li tkun taf vi?joni spiritwali qisu fi stima tat-telefon.