Id-differenza ta 'vi?joni spiritwali u pariri spiritwali

Taf id-differenza bejn il-vi?joni spiritwali u pariri spiritwali?

 

kemm min?abba li hija wa?da li hija simili ?afna, li j?awdu hija suxxettibbli g?al, anki jekk jafux id-differenza, i?da m'hemm l-ebda ?a?a b?al problemi up hemm, g?andna tentativament kummentarju. Per e?empju, meta l-u?u ta 'tali

 

telefon fortuna ta' stejjer, dak li huwa a?jar problemi tieg?ek hija li inti titlob lill-ispirti fehma opinjoni esperta, na?seb li jg?in jiddetermina jekk aktar ta 'pariri spiritwali hija tajba.

 

vi?joni spiritwali u pariri spiritwali b?onn ukoll psikika

 

vi?joni spiritwali wkoll pariri spiritwali, hija teknolo?ija li tu?a affarijiet simili sitt sens ta 'fortune tellers u psychics g?andhom ikunu psikika . E?? jew trasmess lir-konsultazzjoni tir?ievi l-messa?? mill-ispirtu gwardjan, huwa e?empju tipiku.

 

vi?joni spiritwali wkoll pariri spiritwali kif ukoll, g?alkemm it-tnejn g?andu jkollhom psikika, psychics g?andha twettaq il-vi?joni spiritwali, hija ?a?a differenti b?ala professjoni fl-konsulent spiritwali li jag?mlu l-pariri spiritwali.

 

kemm kwalifikazzjoni spe?jali ma tkunx me?tie?a, i?da t-tnejn l-?idma hemm ftit differenza.

 

jidher li l-organizzazzjoni li ※ qed tag?mel tip ta '?ertifikazzjoni u tat-test, i?da jidher li jkun possibbli li jallegaw li huma konsulent psikika u spiritwali anke ming?ajrhom.

 

differenza ta 'negozju konsulent psikika u spiritwali

 

jir?ievi l-messa?? kemm mill-dinja ispirtu, huwa l-istess fis-sens li jg?addu u g?all-ewwel domanda, hija l-?idma ta 'psychics li jag?mlu xi tip ta' lobbying u l-azzjoni kontra l-ispirti. Per e?empju, fil b?al exorcism u Oharai, li ser jin?elsu mill-wraith-Mejjet huwa wie?ed mill-psychics ta 'negozju.

 

konsulent spiritwali tan-negozju hija strettament fi?-?mien biex twassal messa?? mill-dinja ispirtu g?all-Mistoqsija, huwa xog?ol tieg?ek biex jiggwidaw kuntentizza-konsultazzjoni permezz ta 'djalogu. Snuggle f'konsultazzjoni li, jisimg?u l-istorja, mill-istorja, huwa li jien ser ag?fas il-dahar tal-tal-konsultazzjoni.

 

Din hija d-differenza prin?ipali bejn il-konsulent psikika u spiritwali.

 

G?andu jkun mitlub g?al valutazzjoni fil jew tal-konsulent psikika u spiritwali

 

dak li huwa xieraq li tikkonsulta ma 'xi ?add problemi tieg?ek, I think I jintilfu f'?afna ka?ijiet.

 

Spe?ifikament, jekk ispirti xi ?a?a jekk jinstab li jkun fil-pussess, meta huwa ovvju li tbatija spirti indebolita, jew huwa meqjus li jkun il-potenzjal g?oli tieg?u, huwa exorcism u Oharai ser ikollok b?onn sabiex ejja ?jara psikika. nies

 

li ispirti ma jafux anki jekk humiex fil-pussess, i?da ma jafux li l-e?empji u dinja spiritwali, jekk xejn imma l-mo?? huwa tali u?ig?, g?all-post ta 'konsulent spiritwali.

 

staqsi meqjusa fil-konsulent spiritwali, li jista 'jkun hemm ispirti kollha jirri?ulta li fil-pussess, inti tista' tintalab biex tkun opinjoni esperta f'data aktar tard mill-?did psikika.

 

exorcism u Oharai jistg?u psikika huwa, min?abba hemm ukoll li qed titlob konsulent spiritwali sabiex ti?died l-fa??ata tal-?idma, f'liema ka?, inti tista 'tkun kapa?i jikkonsultaw dwar exorcism u Oharai fuq il-post.

 

 

 

Min huma problemi tieg?ek g?al dak li hu xieraq li ji?i kkonsultat, I think I spiss jintilfu.

 

Spe?ifikament, jekk ispirti xi ?a?a jekk jinstab li jkun fil-pussess, meta huwa ovvju li tbatija spirti indebolita, jew huwa meqjus li jkun il-potenzjal g?oli tieg?u, huwa exorcism u Oharai ser ikollok b?onn sabiex ejja ?jara psikika. nies

 

li ispirti ma jafux anki jekk humiex fil-pussess, i?da ma jafux li l-e?empji u dinja spiritwali, jekk xejn imma l-mo?? huwa tali u?ig?, g?all-post ta 'konsulent spiritwali.

 

staqsi meqjusa fil-konsulent spiritwali, li jista 'jkun hemm ispirti kollha jirri?ulta li fil-pussess, inti tista' tintalab biex tkun opinjoni esperta f'data aktar tard mill-?did psikika.

 

exorcism u Oharai jistg?u psikika huwa, min?abba hemm ukoll li qed titlob konsulent spiritwali sabiex ti?died l-fa??ata tal-?idma, f'liema ka?, inti tista 'tkun kapa?i jikkonsultaw dwar exorcism u Oharai fuq il-post.