Pozn?te rozdiel medzi duchovnou v?ziu a perspekt?vu? Vzh?adom k tomu,slov? s? podobn?, ale je m?t?ce, preto?e duchovn? v?zie a perspekt?va je nie?o in?, povedzme rekapitul?ciu tak, aby bolo mo?n? pevn...