Ocenenie Psychic-duchovnej v?zie prefekt?re Saitama

Saitama prefekt?ra pos?denie du?evnej a duchovnej v?zie predstav? mo?n? slu?by.

 

 

odhadcovia a slu?by tu uveden? je s?hrn objekt?vnych inform?ci? na internete, nemus? to nutne ma? vyhodnotenie, ako s? pozit?vne aj negat?vne. V ru?n?ho pek?rne

 

 

◆ "vidite?n?"

 

https://blush-mieru325.ssl-lolipop.jp/index.html
https://ameblo.jp/iroha325/

 

Kawagoe City, Saitama prefekt?ra Shintomicho je to pek?re?. Ako obchody dosta? na pos?denie li?i do pek?rne, do?asn? stala hor?cou t?mou, sa stala v mnoh?ch ?l?nkov v mnoh?ch spravodajsk?ch m?di? a podobne.

 

cena je na ?rovni, ktor? sa pr?li? nemen? ani v porovnan? 30 min?t 4500 jenov, preto?e je 150 len za min?tu, so v?eobecn?mi ve?tenie kr?sy, at? .. Pos?denie ?as tie? trv? asi 30 min?t v krat?ie.

 

je to tak d?vno, bolo 100 len za min?tu, ale ru?e, je s??as?ou prir??ok s? dar do Japonska Guide Dog Association, zvieracie pol?cia likvid?cii nulovej zemetrasenie rekon?trukcie pomoci a podobne.

 

Okrem duchovn?ho pos?denie videnie, tie? pred?va ako je Power kamenn? n?ramok, M??e? rada vybra? ten, ktor? bol v stave du?e z?kazn?ka.

 

Domovsk? str?nka m? "M?me prija? rezerv?ciu pre ka?d? existuj?ci doby troch mesiacov," ale to nie je bu? chybou "pred troma mesiacmi," hit nie je zn?my. Pros?m, ak m?te z?ujem vysk??a? dotaz na vlastn? p?s?.

 

◆ Shibuya Reika Mr.

 

https://freeofficeglitter.wordpress.com/
http: //freeofficeglitter.blog.fc2. com /

 

u ?ud? s ?tudoval kari?ru ako 5 rokov Miko v Aomori, teraz sme zakl?nania a duchovn? v?zie expert v Tokiu, Saitama, ?iba, Ibaraki, Gunma. Spirit postihnutia konzult?cie m??u by? tie? prijat?. Konzult?cie o ojazden? aut? v ?ase n?kupu a psychick?ch vlastnost? defektu (Iwakutsuki vlastnosti) Zd? sa, ?e ve?a.

 

suma je 5000 len raz. Ak je viac ako 2 hodiny, je to, aby sa vypo??taj? 1000 jenu, ale ten nie je zn?me, ?e sa prid? 1000 chu? pre ka?d? po?et min?t. To znamen?, ?e

 

, tak?e si m??ete pre??ta? a tak na 5000 jenov a? dve hodiny, ak si m??ete pre??ta? popis miesta, bolo by to poveda? ?plne svedomitej nastavi?, ak to.

 

◆ OFFICE HANABUSA

 

https://www.hanabusa8.com/index.html

 

Hiroshi Koizumi, ktor? boli u konca duchovnej sk?senosti z detstva hiki-gun, prefekt?ra Saitama duchovn? uzdravenie Ogawa, sme duchovn? poradenstvo ,

 

poplatok duchovn? poradenstvo je 1 hodina 10000 len je to, ?e o 2 Tsuda asi 30 min?t ot?zok ako vod?tko.

 

//www.hanabusa8.com/index.html

 

Hiroshi Koizumi, ktor? boli u konca duchovnej sk?senosti z detstva hiki-gun, prefekt?ra Saitama duchovn? uzdravenie Ogawa, to je duchovn? poradenstvo.

 

poplatok duchovn? poradenstvo je 1 hodina 10000 len je to, ?e o 2 Tsuda asi 30 min?t ot?zok ako vod?tko.

 

//www.hanabusa8.com/index.html

 

Hiroshi Koizumi, ktor? boli u konca duchovnej sk?senosti z detstva hiki-gun, prefekt?ra Saitama duchovn? uzdravenie Ogawa, to je duchovn? poradenstvo.

 

poplatok duchovn? poradenstvo je 1 hodina 10000 len je to, ?e o 2 Tsuda asi 30 min?t ot?zok ako vod?tko.