Dallimi i vizionit shpirt?ror dhe k?shillim shpirt?ror

A e dini dallimin n? mes t? vizionit shpirt?ror dhe k?shillim shpirt?ror?

 

t? dy p?r shkak se ajo ?sht? nj? q? ?sht? shum? e ngjashme, p?r t? ngat?rruar ?sht? i prirur p?r t?, edhe n? qoft? se nuk e din? dallimin, por nuk ka gj? t? till? si probleme deri atje, ne kemi paraprakisht komentin. P?r shembull, kur p?rdorimi i till?

 

telefonike fatit, ajo q? ?sht? m? e mir? problemi juaj ?sht? se ju k?rkoni shpirtrat par? mendimin e ekspertit, un? mendoj se ajo ndihmon p?r t? p?rcaktuar n?se m? i k?shillimit shpirt?rore ?sht? e mir?.

 

vizion shpirt?ror dhe k?shillim shpirt?ror gjithashtu nevoj? p?r nj? psikike

 

vizion shpirt?ror edhe k?shillim shpirt?ror, ?sht? nj? teknologji e p?rdorur gj?ra t? tilla si kuptim i gjasht? i fallxhor?ve dhe psikologji duhet t? jet? psikike . Etj ose t? transmetohet n? konsultim pranues ?sht? mesazhi nga fryma kujdestarit, ajo ?sht? nj? shembull tipik.

 

vizion shpirt?ror edhe k?shillimi shpirt?ror, si dhe, edhe pse t? dyja duhet t? ken? psikike, psikologji ?sht? p?r t? kryer vizionin shpirt?ror, ?sht? nj? gj? e ndryshme si profesion n? k?shilltar shpirt?ror t? b?r? k?shillim shpirt?ror.

 

dy kualifikimi t? ve?ant? nuk ?sht? e nevojshme, por edhe puna ka nj? ndryshim t? vog?l.

 

duket t? jet? organizata q? ※ ?sht? duke b?r? nj? lloj t? certifikimit dhe prov?, por kjo duket t? jet? e mundur duke pretenduar t? jet? k?shilltar psikike dhe shpirt?rore edhe pa to.

 

Dallimi i biznesit psikike dhe shpirt?rore k?shilltar

 

merr mesazhin nga t? dy n? bot?n shpirt?rore, ?sht? i nj?jt? n? at? q? ata p?rcjellin dhe p?r pyetje, ?sht? puna e psikologji p?r t? b?r? nj? lloj t? lobimit dhe veprimit kund?r shpirtrave. P?r shembull, n? t? tilla si ekzorciz?m dhe Oharai, q? do t? lirohet nga Wraith i vdekur ?sht? nj? nga psikologji t? biznesit.

 

k?shilltar shpirt?ror i biznesit ?sht? n? m?nyr? rigoroze n? at? koh? p?r t? p?rcjell? nj? mesazh nga bot?n e shpirtrave p?r fjal?, kjo ?sht? puna juaj p?r t? udh?hequr lumturin? konsultimi n?p?rmjet dialogut. Strukem n? konsultim t? cil?t, duke d?gjuar histori, nga historia, ?sht? se un? do t? shtypni pjes?n e prapme t? konsultimit s?.

 

Ky ?sht? dallimi kryesor n? mes k?shilltari psikike dhe shpirt?rore.

 

duhet t'i k?rkohet t? vler?simit n? nj?r?n nga k?shilltari psikike dhe shpirt?rore

 

at? q? ?sht? e p?rshtatshme p?r t'u konsultuar me ask?nd problemet e tua, un? mendoj se kam marr? humbur n? shum? raste.

 

N? m?nyr? t? ve?ant?, n? qoft? se shpirtrat di?ka n?se gjenden p?r t? pushtuar, kur ?sht? e qart? se vuajtjet shpirt?rore t? d?mtuar, ose konsiderohet t? jet? potencialin e saj t? lart?, ?sht? Exorcism dhe Oharai ju do t? duhet k?shtu q? le t? vizitoni nj? psikike.

 

njer?zit q? shpirtrat nuk e din? edhe n?se ata jan? t? pushtuar, por nuk e di se shembujt dhe bota shpirt?rore, n? qoft? se asgj?, por mendje ?sht? e till? e dhimbshme, n? vendin e k?shilltarit shpirt?ror.

 

pyesni shihet n? k?shilltarit shpirt?ror, q? mund t? ket? alkoolike mund t? shihet se kemi poseduar, ju mund t? k?rkohet q? t? jet? opinioni ekspert n? nj? dat? t? m?vonshme p?rs?ri psikike.

 

Ekzorciz?m dhe Oharai mund psikike ?sht?, sepse ka edhe q? ju jeni duke pretenduar nj? k?shilltar shpirt?ror me q?llim p?r t? rritur fasad? t? pun?s, n? t? cilin rast, ju mund t? jet? n? gjendje p?r t'u konsultuar n? lidhje me ekzorciz?m dhe Oharai n? vend.

 

 

 

Kush jan? problemet e tua n? at? q? ?sht? e p?rshtatshme p?r t'u konsultuar, un? mendoj se un? shpesh merrni humbur.

 

N? m?nyr? t? ve?ant?, n? qoft? se shpirtrat di?ka n?se gjenden p?r t? pushtuar, kur ?sht? e qart? se vuajtjet shpirt?rore t? d?mtuar, ose konsiderohet t? jet? potencialin e saj t? lart?, ?sht? Exorcism dhe Oharai ju do t? duhet k?shtu q? le t? vizitoni nj? psikike.

 

njer?zit q? shpirtrat nuk e din? edhe n?se ata jan? t? pushtuar, por nuk e di se shembujt dhe bota shpirt?rore, n? qoft? se asgj?, por mendje ?sht? e till? e dhimbshme, n? vendin e k?shilltarit shpirt?ror.

 

pyesni shihet n? k?shilltarit shpirt?ror, q? mund t? ket? alkoolike mund t? shihet se kemi poseduar, ju mund t? k?rkohet q? t? jet? opinioni ekspert n? nj? dat? t? m?vonshme p?rs?ri psikike.

 

Ekzorciz?m dhe Oharai mund psikike ?sht?, sepse ka edhe q? ju jeni duke pretenduar nj? k?shilltar shpirt?ror me q?llim p?r t? rritur fasad? t? pun?s, n? t? cilin rast, ju mund t? jet? n? gjendje p?r t'u konsultuar n? lidhje me ekzorciz?m dhe Oharai n? vend.