Ndeshen me martohem shpirti dhe shpirti binjak n? vizionin shpirt?ror t? mundsh?m? Hit?

Grua p?r t? k?rkuar vler?simin alkoolike vizion, por ka shum? njer?z t? cil?t d?shirojn? t? jen? t? bashkuar p?r fatin e njeriut, dhe ?sht? i njohur me bot?n e nj? pak m? shum? shpirt?rore, gjithashtu Irasshaimasu ju do t? donte t? jet? i lidhur me martohem shpirti dhe shpirt binjak .

 

 

 

shoku i shpirtit dhe shoku i shpirtit, gjithashtu iu referua si nj? shoku i shpirtit, ajo ka qen? e th?n? t? jet? rezonanc? nd?rsjell? n? nivel shpirtit n? nj? person i lidhur nga jeta e m?parshme. Shpesh ngjajn? brendshme sip?rfaq?sore dhe pamjen karakteristika, ?sht? e atyre q? t? m?sohen p?r n? Soshisoai.

 

※ n?

 

rimish?rimit ?sht? nj? shpirt binjak, at? q? ishte nj? nga t? shpirtit Fillimisht, quhet ajo q? ishte e ndar? dik? t? nj? personi tjet?r me shpirtin tim binjak. Ndeshen domosdoshm?risht n? k?t? bot?, jo domosdoshm?risht t? jen? t? lidhura. Edhe n? qoft? se ju u takua shpirtin binjak, p?r deri n? dy njer?z jan? t? lidhura Ka shtat? faza (referuar edhe si nj? faz? e gjykimit), thuhet se dy njer?z jan? t? lidhura p?r t?, kur ju t? merrni mbi t? dyja.

 

 

Tani, p?r mate shpirtin dhe me Seul, duket se disa njer?z kan? ata vler?soi fallxhor, sepse k?to jan? p?rmbajtja e nivelit t? shpirtit, n? fatit t? statistikave t? p?rgjithshme dhe faza (leximi palme ose faza t? p?rballet me) nuk ka p?r q?llim t? nxjerrin, ajo ka shum? njer?z t? cil?t kan? ata t? vler?suar nga vizioni shpirt?ror me psikologji.

 

vizioni shpirt?ror dhe shortari, p?r t? mos th?n? di?ka krejt?sisht t? ndryshme, gj? e surrogat. Vler?simi i shoku i shpirtit dhe shpirti binjak, ?sht? n? shum? raste nj? person i fort? ?sht? zgjedhur n? sistemin psikike apo shpirt?rore.

 

reference | e vizionit shpirt?ror dhe hamendje, diferenca e psikologji dhe fallxhore

 

TRUST rregullisht r?nd?sishme q? t? konsultoheni p?r t? gjetur nj? psikike t? cil?t mund

 

n? m?nyr? q? t? jet? i lidhur me martohem shpirti dhe shpirti binjak ?sht?, q? ju duhet s? pari t? hasni, vet?m p?r shkak se kam takuar, sjellja e juaj n? var?si t? vullnetit p?r t? p?rfunduar nj? jet? pa n? k?t? bot? jan? t? lidhura.

 

Prandaj, n? qoft? se ju merrni nj? vizion shpirt?ror, n? vet?n e par? ata kan? ndonj? ve?ori t? tilla, kur ju duhet t? d?gjoni se ku p?r t? p?rmbushur.

 

dhe pasi kam takuar ata, ne kemi nevoj? p?r t? shkuar t? p?rparoj? marr?dh?niet me kujdes me mua nj? k?shill? p?r psikologji t? cil?t mund t? besimit rregullisht.

 

ve?an?risht n? rastin e shpirtit binjak, dhe ?sht? th?n? se ka shtat? faza p?r dy njer?z jan? t? lidhura, nj? her? n? proces, nuk ?sht? nj? faz? q? p?rs?ri ?sht? i lidhur me t? p?rjetojn? lamtumir?.

 

n? at? koh?, dhe kjo ishte nj? fat q? t? prishur dy njer?z, nj? her? pa leje Kimetsuke, ku fundi ?sht? marr?dh?nia midis binjake Seul, dy njer?z pa u lidhur do t? b?hen t? ndara.

 

Kjo ?sht? arsyeja pse, p?r t? k?rkuar nj? vizion t? rregullt shpirt?rore, n?se dy njer?z jan? tani, ku n? faz?n, p?r at? q? ?far? duhet t? b?j? p?r tani n? faz?n, ekziston nevoja p?r t? vazhduar p?r t? kontrolluar nj? nga nj?.

 

7 faza e deri sa ajo ?sht? e lidhur me binjake Seoul (faz?) Kur t? dh?nat e p?rshkroi

 

shpirtin binjak i faz?s, ajo do t? b?het shum? e gjat?, ju duhet t? prezantoj vet?m k?tu se ?far? lloj t? faz?s.

 

faza e par? "njohja (takim)" _ x000D_ faza e dyt? "test"
Faza e tret? "kriz?"
kat?rt faz? "kontrabandist dhe ndjek?s (periudha e heshtur, periudh? stanjacioni)" _ x000D_ Faza e pest? "le t? shkoj?"
par? 6 faza "zgjohen"
shtat? faza "harmonia (bashkim)" _ x000D_
disi mendoj se kam marr? imazhin, por faza se break up her? q? e p?rmenda m? par? ?sht? faza e pest? "le t? shkoj?" si referuara n? k?t? dokument. P?rve? k?saj, t? tilla si "kriz?", "periudh? t? heshtur, periudh?n e stagnimit", p?r deri n? dy njer?z jan? t? lidhura, jo domosdoshm?risht vet?m ngjarjet pozitive, nj? num?r sfidash do t? vijn?.

 

pa e ditur asgj?, dhe q? t? p?rjetojn? k?to sfida, n? sa p?r t? avancuar n? faz?n e duke marr? k?shilla mbi nj? baz? t? rregullt vizion shpirt?ror, n? kuptimin n?se jan? apo jo margjina mendore dhe veprim t? sakt? mund t? merret ajo i kushton nj? ndryshim t? madh.

 

vizion shpirt?ror nuk ?sht? e pazakont? q? t? devijojn? referenc?

 

| vizioni shpirt?ror vjen off t? veten? Arsyeja kryesore vizion shpirt?ror vler?sim ?sht? jasht? Detajet

 

do t? jan? diskutuar n? k?t? faqe, edhe n? qoft? se ajo do t? jet? pa marr? parasysh se sa t? v?rteta psikologji me aft?sin?, n? var?si t? p?rputhshm?ris? dhe gjat?si vale e konsultimit-s?, dhe nuk ka se shkalla hit do posht? duke th?n? ne plasaritje. N?se

 

se duan lidhur me shoku i shpirtit dhe shpirtin binjak, kompetent dhe pajtueshm?rin? mir?, ?sht? nj? m?nyr? edhe p?r shkak se pushimi p?r t? gjetur nj? psikike t? besueshme paraprakisht. Un? mendoj se t? leht? p?r ta kuptuar dhe t? g?zojn? me imazhin, t? tilla si nj? mjek i familjes.

 

shoku i shpirtit, apo edhe duke k?rkuar p?r nj? psikike n? nj? panik nga mendimi q? kam takuar n? shpirtin binjak, nuk mund t? ?oj? edhe t? humbas? nj? mund?si t? vlefshme p?r t? lidhur dhe ata nuk mund t? gjendet.