E?er manevi vizyon ve bak?? a??s? aras?ndaki fark? biliyor musunuz?kelimeler de benzer, ancak manevi vizyon ve perspektif farkl? bir ?ey oldu?u i?in, kafa kar??t?r?c? oldu?u i?in s?k?ca fark? s?ylemek...