E{pu~-tr~u qpu~~ ?~{p uu{y Op{p

D| s, q ?t?qpy xtp~? rw{ ? y?~? tr~? ?~{y x utpry r Op?.

 

 

?~rp? ? |sy, utpr|u~? ux}u q'?{yr~? ?~}p?? }uuw, u ~u qr'x{r ?~{y, p{? { xyyr~? ? ~uspyr~?.

 

 

NamiRamon p~ (qp}p~) s-~

 

http://www.baramon-osaka.com/

 

Shin-Osaka tp? ?{ Chanko ? ??NamiRamon (qp}p~) s|y~p qpsp ~p u|uqpu~~? ? w~p|p, p} r Op?, ~py{|pt, q|?{rpr {~ys, q {pxpr, t p}-?| tur~-tr~u qpu~~ ?~rpp.

 

q|p xp~rp~p r 1967 ?, } }y p|y ?~{ sp~?xp?? r ~p~} 1968 ?, r?~, xtp?, }p? ty trs ?? ? |w~yz y{.

 

s|r~u, tr~yz x?, p|u ? ?~?, }y ry{yr?} ?x~}p~?~? Scry, p{? { yy ry t|?, Murasakizenmai Doo ~}u {yx~ }ut x, y| ~p{y Kpqqp|p N}u|s? Hp{~ ? Wy D~ Wx X|r?{y. D| {w~s {~{u~s x}?, qt |p{p, r?tr?tpzu ??z~yz ruq-pz s NamiRamon.

 

xqy ?~~y y ry{? ~p 1 sty~y 15000 ??~ r uyz px, p|u ry }s|y q {pxpy, {?|{? suz, {? }w qy uu{~|yry}y, { ry x ryqyrpy t| u|uqpu~~ p xpq?r }pr? ?~}p??.

 

}?u r 3- ry|y~p tqy r?t JR Shin-Osaka Station Rt? r Higashinakashima Op{p Vyspy-Yodogawa-{.

 

rw?~~ x q~{p Luna

 

HTTP: //www.luna-fortune. ~u /

 

Namba, T}utp r rwy|~p p|~? ru~yz }pspxy~ r Shinsaibashi, u r?t~~ ru|y{}ppq~yz p|~ ?~rp?r 50 |tuz }u~u, ~?w r?tr?t~? x ?}p }pspxy~p}y xpprp~y}y.

 

50 |tuz {|py zs rw?~~ ? ?x~}p~?~?, ~p~u~~ ?~{y Ray yp~~ qpu~~ }w|yr y?~y}, xtp?, ~pt?z| q|yx{ 10 |tuz (2017 |yptp).

 

Drr|ptt Xp{p py uu{yry, {u{? u{xyx} ry|?, ry{|y{py Kyp| Leading @{py Leading Py?~ Sp ? .t., r?~ ?ty}? p{y{, {? ry}psp ?x~y u{pu~?r.

 

?~p qtu {pxp~, 3500 ??~ xp 30 ry|y~ ? }|?~~? ~pz{y. Bu t y }pspxy~y r?t tqu ~pzq|yw?z p~?? r tu{?|{ ry|y~p tqy.

 

Namba }pspxy~ | Namba Rp~? }u Midosuji |?~??
R?~pzqp? }pspxy~ | R?~pzqpu p~?? Op{y M~?yp|~s Mu
T}utp }pspxy~ | Osaka p~?? JR

 

Okuno y?~? u~y {~|rp~~

 

Http: //www.o-reinou. {} /

 

u |sp, {p p? r Hirakata, Op{p. Npzq|ywp p~? Hirakata p~??. O{?|{y y?~? uusry pt }|t r 2013 ?, { u q| r?t{y, u, xtp?, r?t~~ ~ryz ?. S} ~pypr, sry

 

}u|? |t{yz s| (~uqu~yz s|), u }wu qy, p{p y?~p {~|p? p {pu. Oq}?~~? y?~? ?~{p qtu rtyy y tsyz {pus?? ? 10000 ??~ ~p sty~.

 

y?~u tr~u~~ t ?~{y, }y p{w |u{?? p u}?~py. {} /

 

u |sp, {p p? r Hirakata, Op{p. Npzq|ywp p~? Hirakata p~??. O{?|{y y?~? uusry pt }|t r 2013 ?, { u q| r?t{y, u, xtp?, r?t~~ ~ryz ?. S} ~pypr, sry

 

}u|? |t{yz s| (~uqu~yz s|), u }wu qy, p{p y?~p {~|p? p {pu. Oq}?~~? y?~? ?~{p qtu rtyy y tsyz {pus?? ? 10000 ??~ ~p sty~.

 

y?~u tr~u~~ t ?~{y, }y p{w |u{?? p u}?~py. {} /

 

u |sp, {p p? r Hirakata, Op{p. Npzq|ywp p~? Hirakata p~??. O{?|{y y?~? uusry pt }|t r 2013 ?, { u q| r?t{y, u, xtp?, r?t~~ ~ryz ?. S} ~pypr, sry

 

}u|? |t{yz s| (~uqu~yz s|), u }wu qy, p{p y?~p {~|p? p {pu. Oq}?~~? y?~? ?~{p qtu rtyy y tsyz {pus?? ? 10000 ??~ ~p sty~.

 

y?~u tr~u~~ t ?~{y, }y p{w |u{?? p u}?~py. {} /

 

u |sp, {p p? r Hirakata, Op{p. Npzq|ywp p~? Hirakata p~??. O{?|{y y?~? uusry pt }|t r 2013 ?, { u q| r?t{y, u, xtp?, r?t~~ ~ryz ?. S} ~pypr, sry

 

}u|? |t{yz s| (~uqu~yz s|), u }wu qy, p{p y?~p {~|p? p {pu. Oq}?~~? y?~? ?~{p qtu rtyy y tsyz {pus?? ? 10000 ??~ ~p sty~.

 

y?~u tr~u~~ t ?~{y, }y p{w |u{?? p u}?~py. {} /

 

u |sp, {p p? r Hirakata, Op{p. Npzq|ywp p~? Hirakata p~??. O{?|{y y?~? uusry pt }|t r 2013 ?, { u q| r?t{y, u, xtp?, r?t~~ ~ryz ?. S} ~pypr, sry

 

}u|? |t{yz s| (~uqu~yz s|), u }wu qy, p{p y?~p {~|p? p {pu. Oq}?~~? y?~? ?~{p qtu rtyy y tsyz {pus?? ? 10000 ??~ ~p sty~.

 

y?~u tr~u~~ t ?~{y, }y p{w |u{?? p u}?~py. {} /

 

u |sp, {p p? r Hirakata, Op{p. Npzq|ywp p~? Hirakata p~??. O{?|{y y?~? uusry pt }|t r 2013 ?, { u q| r?t{y, u, xtp?, r?t~~ ~ryz ?. S} ~pypr, sry

 

}u|? |t{yz s| (~uqu~yz s|), u }wu qy, p{p y?~p {~|p? p {pu. Oq}?~~? y?~? ?~{p qtu rtyy y tsyz {pus?? ? 10000 ??~ ~p sty~.

 

y?~u tr~u~~ t ?~{y, }y p{w |u{?? p u}?~py. {} /

 

u |sp, {p p? r Hirakata, Op{p. Npzq|ywp p~? Hirakata p~??. O{?|{y y?~? uusry pt }|t r 2013 ?, { u q| r?t{y, u, xtp?, r?t~~ ~ryz ?. S} ~pypr, sry

 

}u|? |t{yz s| (~uqu~yz s|), u }wu qy, p{p y?~p {~|p? p {pu. Oq}?~~? y?~? ?~{p qtu rtyy y tsyz {pus?? ? 10000 ??~ ~p sty~.

 

y?~u tr~u~~ t ?~{y, }y p{w |u{?? p u}?~py.